Ukas løype i Melsheia/Arboretet

Mariann Sveinsvoll

Nye løyper er nå i terrenget, denne gangen fra Arboretet.  Dette har vært på planen en stund og sammenfaller med Sandnes sitt nattløp forrige onsdag.  Det er framdeles postenheter fra løpet ute i terrenget og de kan kanskje skape litt forvirring. Tema for ukas trening er skråliløping

Løype A  –  Løype B  –  Alle postene