Ukas løype er nå på plass

gandor

Kart er Bogafjell og start/mål er fra Buggeland skole.  Merk at løypene kan
være noe vanskelige da stier og slep er utydelige og avviker noe fra kartet.
Det er også et betydelig felt med rotvelt ved post 36, som dere bør styre
rundt. Det er stedvis tungløpt med ujevn bunn. Det er ikke mer snø enn det
går fint å komme seg fram med gode sko.
Postene ligger ute til like over nyttår.

Løype A  -  Løype B  -  Alle postene