Rogaland idrettskrets inviterer til lederkurs for ungdom

gandor

Har du lyst til å delta på dette kurset tar du kontakt med Vibeke for påmelding.

Vi inviterer til Lederkurs for ungdom
29.9 -1.10. 2017 på Stemmestaden, Aksdal
Vi har de siste fem årene utdannet ca. 150 unge mellom 15 og 19 år på dette kurset.To av deltakerne fra 2015 sitter som styremedlemmer i Rogaland idrettskrets sitt styre og de leder også vårt ungdomsutvalg. Ønsker du å få inn unge ressurspersoner i ditt idrettslag/klubb.
Har du ungdommer som ikke lenger satser på idretten sin. Kanskje de ønsker andre oppgaver i idrettslaget. Dette kurset vil gi de verktøy til å ta på seg styreverv, bli en bedre trener, dommer. Kurset er på 25 timer over en helg der de lærer motivasjon, teamarbeid og får verktøy som de kan bruke i idretten, skole og arbeid.
Vi håper du ønsker å utdanne nye ledere til ditt idrettslag.
Kostnaden for kurset er kr. 3000,- idrettslaget betaler
kr. 1250,-. Meld på snarest det er 30 plasser på kurset.
Info om kurset finner du her
Påmelding via leder for idrettslaget
Har du spørsmål kontakt med Wenche Salte

Hilsen
Rogaland idrettskrets