Publisering av bilder på hjemmeside/Facebook og Instagram

gandor

Det publiseres bilder fra løp og andre idrettslige arrangement på våre digitale plattformer. Vi er bevisste på hva slags bilder som publiseres og vi har aldri opplevd noen negative reaksjoner fra de som er tatt bilde av og publisert. Dersom du ønsker å reservere deg mot at bilder av deg selv eller dine barn/familiemedlemmer blir publisert, respekterer vi dette. Ta i så fall kontakt med leder@gandor.org for å aktivisere reservasjon.