Publisering av bilder på hjemmeside, Facebook og Instagram

gandor

Hei!

Som dere sikkert får med dere er Mariann Sveinsvoll og jeg ivrig på å ta bilder på løp og treninger. Disse legges ut i reportasjer på Facebook, Instagram, hjemmesiden og/eller på orientering.no. Vi ser dette som meget god informasjon om aktivitet, reklame for klubben og en fin oppmerksomhet/heder til de som deltar på aktivitetene våre.

21.04.2016 la vi ut følgende melding på hjemmesiden:
Det publiseres bilder fra løp og andre idrettslige arrangement på våre digitale plattformer. Vi er bevisste på hva slags bilder som publiseres og vi har aldri opplevd noen negative reaksjoner fra de som er tatt bilde av og publisert. Dersom du ønsker å reservere deg mot at bilder av deg selv eller dine barn/familiemedlemmer blir publisert, respekterer vi dette. Ta i så fall kontakt med leder@gandor.org for å aktivisere reservasjon.

Jeg ønsker å minne om denne og ber om at de som vil reservere seg/sine kontakter meg på mailadressen over.

Mvh Vibeke – leder Ganddal il-orientering