Protokoll mm. – fra årsmøtet 30.jan.

gandor

Årsmøte for o -året 2018 ble avholdt onsdag 30.januar. Under finnes

Protokollen og endelig årsrapport