O-tekniske treninger og intervalltreninger for yngre

gandor

Ordinære o-tekniske treninger starter mandag 24.oktober – her er oversikten

Intervalltreninger for aldersgruppen 9-14 år starter torsdag 20.oktober i Vagleskogen – frammøte på p-plass nord for skogen senest kl. 1800 – husk lykt