Neste «Ukas løype» er på plass

gandor

Kommende ukes løype er satt ut allerede, denne gang på Eltravåg-kartet.

OBS! Stier er utydelige og det er svært bløtt. Anbefaler O-sko med pigg!! Hold dere borte fra upasserbare myrer og vann. Et nytt gjerde er markert som fiolett strek. Ta hensyn til private hager og ikke ødelegg gjerder. Det er markert plasser du kan komme over uten å klyve. Deler av A-løypa kan være teknisk krevende, særlig når det er mørkt!!

Her finner du løype Aløype Balle postene