Kretslaget 2018 – tid for søknad

gandor

Hei,
Det er nå «åpnet» for å søke om å bli med kretslaget for neste år. Søknadsskjema finner en på kretslagets hjemmeside: http://rok-trees.no/sok-om-a-vaere-med-pa-kretslaget-2018/

Kretslaget er åpent for fra alle fra 15-16 år og opp til senior.
Håper dere kan spre dette rundt til alle aktuelle i deres egen klubben (publisere på hjemmesider/Facebook-grupper), men også til alle andre aktuelle.
Mvh
Morten B. Sundli