Kompetansehelg på Gardermoen i november

gandor

Har du DU lyst til å være med gir du beskjed til leder

 

Meld deg på Norsk Orienterings kompetansehelg på Gardermoen 19.-20. november

Vedlagt følger program med mye å velge i . Få med deg flere fra din klubb slik at dere er representert på mange av seminarene.

 

Påmeldingsfrist 25. september i Eventor/forbundsaktiviteter :

http://eventor.orientering.no/Activities/Show/1702 

Informasjon med program for kompetansehelga 2016 finner du også her:

http://www.orientering.no/arrangement/nof-aktivitet/kompetansehelg/

Litt mer info å lese her:

Kompetansehelg med spennende program

Helgen 19.-20. november inviterer Norsk orienterer til kompetansehelg på Gardermoen.

Sett av helgen for inspirasjon, erfaringsutveksling og faglig påfyll innen aktuelle tema for å styrke vårt felles mål om økt rekruttering og utvikling inne orientering.

Interessen for tilsvarende kompetansehelg i fjor var stor ( 165 delt.) og vi håper at årets innholdsrike program vil bidra til at enda flere finner veien til Comfort Hotel Runway.

 

En nyttig møteplass for o-folket

Målgruppen er ungdom og voksne, både nye og erfarne, som er glad i orientering, ønsker kompetanseheving og vil være med å diskutere O-Norges framtid knyttet til strategi 2020.

Forenkling og synliggjøring er den røde tråden i temaene i år som favner bredt for ulike interessegrupper.  I tillegg til å få med seg seminarer, så er det en god møteplass som gir mulighet for å bygge nettverk, diskutere og utveksle erfaring på tvers av klubbene.

Ungdom er i år spesielt satt i fokus med seminaret «ung og engasjert i orientering» der unge trenere og ledere er innledere.
Synliggjøring i media både lokalt og nasjonalt er et annet av temaene med bl.a. Johann Kaggestad som en av innlederne. VM i Strømstad med norsk jubel, gode TV sendinger og omtaler i medier, gav god PR for orientering.  På seminaret vil du også få innspill på hvordan enkelt få orientering i lokale medier.

Øvrige temaområder er: Mosjonsaktivitet for alle gjennom Stolpejakt og Tur-o, løypelegging N-C-B nivå, treningsfilosofi i orientering, orienteringskartet – enkelt eller krevende ? , verktøy i kartframstilling, kvalitetssikring av arrangement, Sunn Idrett og skadeforebygging.
Totalt kan man velge mellom 9 forskjellige seminarer, hver på 4 timer, slik at det er god tid til å gå mer i dybden og også få belyst ulike sider ved temaene.  Det er mulig å delta på totalt 2 av seminarene.  I tillegg kommer fellesseminaret lørdag ettermiddag der vi ønsker at alle blir med og får innspill og diskuterer hvordan Norsk Orientering blir framtidens idrett gjennom strategien «enkelt, synlig og attraktivt» der vi har fått med oss Tomas Stenström, Svensk orienterings prosjektleder for «Orientera – flera og mera».

Vennlig hilsen

Vennlig hilsen

Lene S Kinneberg

Fagkonsulent kompetanse og bredde

Norges Orienteringsforbund