Intervalltrening for barn/ungdom starter torsdag 19. oktober

gandor

Intervalltrening for barn/ungdom torsdager. Oppmøte kl 1800 på P-plass til Vagleskogen, ved Kvål.
Intervalltrening går ut på å trene høy intensitet i kortere perioder.
Torsdagstreningene gjør dette på barns/ungdommens premisser.