Interesse for Trener 1-kurs

gandor

Flere i klubbene lokalt er interessert i å ta Trener 1-kurset. NOF har tidligere tilbudt seg å arrangere et her i Rogaland og ønsker da å ha 8-10 deltakere. Hvis det er stor nok interesse vil det bli forsøkt å få dette til. Meld din interesse til Vibeke snarest og senest innen tirsdag 15.november