Informasjon fra bedriftsorientering

gandor

Deltakelse i bedriftsløp for yngre løpere og løpere fra aktiv krets

O-styret ønsker å informere om noen mindre endringer for de aktive løperne. Det gjelder deltakelse i o-løp for de unge løperne.

Alle løpere som er yngre enn 16 år må delta utenfor konkurranse. Dette gjelder alle under 16 år, ikke bare aktive løpere. Vi regner deltakelse i våre løp som et ekstra treningstilbud til de unge. Bedriftsidrettens lover sier at medlemmer i bedriftsidrettslag må ha fylt 16 år. Fra og med det året de fyller 16 år kan de løpe for foreldrenes bedriftsidrettslag. Startavgiften for deltakelse utenfor konkurranse er kr 40,-. De kan velge fritt mellom alle løypene.

Vi vil også minne om reglene for de eldre aktive løperne. Alle aktive løpere som er 16 år eller eldre kan løpe for en bedrift og få rankingpoeng og sesongpremie på samme vilkår som vanlige bedriftsløpere. Alle aktive løpere under 30 år kan delta utenfor konkurranse. Fra og med det året de fyller 30 år kan de ikke lenger løpe utenfor konkurranse for en o-klubb eller et idrettslag. Da må de løpe for en bedrift.

Velkommen til ny sesong, med sesongåpning på Bakkebø.