Forberedelse til 17.mai-festligheter

gandor

Vi trenger en delegerer!

Mandag 16. mai skal idrettslaget gjøre Ganddal Bydelshus klar til 17.mai feiring.

I år skal to personer ha ansvaret for å lede denne dugnaden, en fra orienteringsgruppa og en fra fotballen.
Vi trenger dermed en person som kan være med å lede riggingen og delegere arbeidsoppgavene.

Det er utarbeidet en god oversikt over hvordan området skal se ut og hva som inngår, men vedkommende bør være med på de siste møtene før 17.mai, for å bedre ha kontrollen på sine oppgaver. Det er lister over hva som skal i hvilken stand.

Det vil være en egen  person som har ansvaret for montering av teltene.

Normalt varer dette arbeidet fra ca 17:00 til 21:00, men dette kan bli tidligere i år siden det er fridag.

Fotballen og håndballen stiller med folk som skal være med (ca. 20stk på kvelden den 16.), i tillegg kommer 5 personer fra orienteringsgruppa.

Dersom du kan være med å lede forberedelsene, ta kontakt på dugnad@gandor.org

Mvh Trine Bolstad
Dugnadskoordinator