Årsmøtet blir onsdag 31.januar

gandor

Årsmøte for o-gruppa avholdes

onsdag 31.januar 2018 kl. 20

i det nye klubbhuset.

Formell innkalling / saksliste kommer