Årsmøte 2017

gandor

Årsmøte for o-året 2016 blir onsdag 25. januar kl. 2000 – sett av datoen
Formell innkalling kommer senere.