O-gruppas bankkonto er: 3260 29 78787     
alternativt kan Vipps brukes: Vippsnr. 112956

Bruk et av disse alternativene for all innbetaling til o-gruppa og angi hva betalingen gjelder. Hvis du betaler fra firma eller andre kontoer som ikke indikerer hvem som betaler – angi hvem betalingen kommer fra.

Klubbhusets adresse er: Paulinehagen 2, 4322 Sandnes