Kartansvarlig:  Jakob Karlsen  
Kart kan kjøpes ved å ta kontakt med Jakob   
telefon: 51 67 33 82/480 72 864
e-mail adresse: kart@gandor.org

Digitaliserte kart:

Ved å klikke på kartnavnet får du tilgang til en pdf-utgave av kartet som kun kan brukes på privat basis. Skoler og ideelle lag/organisasjoner (speidergrupper etc.) kan fritt bruke kartene. Snu telefon/nettbrett vertikalt for å se hele tabellen.

Utgitt/rev. Kart Norm Målestokk Ekv. m. Synfart Areal km²
2015 Stutafjell Normal 1:7500 5 Skogsopplevelser

Oddvar Taksdal

2,1
2013 Grudaskogen Sprint 1:4000 2 Trond Lamark 0,3
2013

 

Bogafjell Normal 1:7500 5 Anders Fossøy

Jakob Karlsen

5,2
2014 Vagleskogen Sprint 1:5000 2,5 Skogsopplevelser

Trond Lamark

0,75
2012 Kalbergskogen

 

Normal 1:7500 5 Skogsopplevelser

Trond Lamark

2,3
2012 Vigreskogen Sprint 1:5000 2 Skogsopplevelser

Oddvar Taksdal

0,7
2012 Ganddal Sprint 1:4000 2 Trond Lamark 2,3
2011 Neseskogen Normal 1:5000 5 Oddvar Taksdal 0,7
2010 Øksnevadskogen sør+nord Normal 1:5000

 

2,5 Anders Fossøy

Jakob Karlsen

2,25
2010 Øksnevadskogen nord

 

Normal 1:5000 2,5 Anders Fossøy

Jakob Karlsen

0,8
2010 Øksnevadvarden Sprint 1:4000 2,5 Oddvar Taksdal 0,44
2010 Sandved Terrasse Sprint 1:4000 2 Fredrik Omdal 1,0
2010

 

Lundehaugen Sprint 1:4000 2 Trond Lamark 0,75

0,35

1994/1998

1994

2009

 

Kringleli

Kringleli

Kringleli  oppdatert

Normal

Normal

1:10000

1:15000

1:10000

5

5

5

Vidar Ydse

Vidar Ydse

Klubbens løpere

5,3

10,8

2006 Bue/Røysland Normal 1:10000 5 Anders Fossøy 5,2

Gamle kart som ikke er digitalisert:

1989 Åslandsnuten Normal 1:15000 5    
1989 Djupli Normal 1:10000 5    
1992 Osland Normal 1:10000 5    
1988 Edlandsfjellet Vest Normal 1:15000 5    
1982 Edlandsfjellet Øst Normal 1:15000 5    
1985 Søylandsheia Normal 1:15000 5