GANDDAL IL

ORIENTERING

 

 

ÅRSRAPPORT 2010

 

 

 

     Vedlegg til årsrapporten: Løpsstatistikk 2010  -  Kretsranking 2010

 


STYRETS ÅRSRAPPORT 2010

 

 

Styret i O-gruppa har bestått av:

·         Leder:               Otte Omdal

·         Kasserer:           Jan Inge Lunde

·         Sekretær:          Agnar Lien

·         Styremedlem:     Oddvar Taksdal        Leder sportslig utvalg.

·         Styremedlem:     Tor Brekken             Leder teknisk utvalg.

 

Styret har avholdt 6 styremøter i løpet av sesongen.

 

Medlemstallet endte på 56 medlemmer gjennom 2010

 

Følgende løp/fellestreninger ble arrangert i 2010:

 

3.februar

Nattløp – Bogafjell fra Helgeland

Ansv. Bjarne Gimre

6.mars

Vinterkarusell - Vagleskogen

Ansv. Vibeke & Trond Lamark

18.mai

 

Nærløp/sprintcup - Lundehaugen

Ansv. Trond Lamark – Oddvar Taksdal

12.juni

 

KM-mellom – Øksnevadskogen/sør

Ansv. Jan Inge Lunde – Oddvar Taksdal

13.juni

 

Kretsløp/sprint – Sandved

Ansv. Paul Terje Haarr – Fredrik Omdal

25.august

Bedriftsløp – Kalbergskogen

Ansv. Ann Karin Tjørhom – Erik Lima

31.august

Fellestrening – Vagleskogen

Ansv. Morten Sundli – Oddvar Taksdal

7.september

Fellestrening – Vagleskogen

Ansv. Morten Sundli – Oddvar Taksdal

 

Klubbmesterskapet ble arrangert fra Tjødnamyr på Vagleskogkartet 7. oktober. Løpsleder var Otte Omdal og løypelegger var Fredrik Sandal. Her deltok 29 av klubbens løpere, samt 2 gjesteløpere og kvelden ble avrundet med pizza og drøs på klubbhuset.

 

15.mars ble det avholdt en klubbutviklingskveld på klubbhuset. Møtet var i regi av NOF og 11 medlemmer deltok. Dette var et oppfølgningsmøte fra møtet i september -09

 

Sesongavslutningen ble avholdt på klubbhuset 12. desember. 31 medlemmer deltok i god tradisjonell ånd.

 

Klubben har i 2010 sesongen hatt  52 aktive løpere.

 

Vi har i 2010 hatt 1 løper med på kretslaget, samt 1 RoOTS løper

 

I løpet av sommeren deltok flere av klubbens løpere på ulike ”ferieløp” i inn- og utland. Bl.a. kan nevnes Nord Jysk, Croatia Open, Nordvestgaloppen og Sørlandsgaloppen.

 

O-festivalen gikk på Raufoss. 16 av våre løpere deltok. Beste individuelle resultat var 1. og 2. plass i D35

 

Sesongens høydepunkt var klubbens deltakelse på verdens største o-stafett. Vi hadde lag både på Venla(damer) og Jukola(herrer)

 

Vi hadde stor deltakelse på NM på Beitostølen og et meget sterkt resultat i stafetten med 22. plass !!

 

1 deltaker var med på Hovedløpet/o-landsleiren i Trondheim

 

Sportslig har 2010 sesongen gitt oss:

·         17 KM-medaljer, 3 gull, 7 sølv og 7 bronse (16 i fjor)

·         2 rankingvinnere og 6 rankingpremier i kretsløpene

 

 

For komplett sportslig oversikt vises til egen rapport m/vedlegg

 

Nybegynnerkurset, som ble arrangert 2 kvelder i månedsskiftet april/mai, talte 9 deltakere.

 

Skolesprinten ble arrangert i Vagleskogen 3 dager i april, med ca. 630 deltakere. Deltakerne kom fra 5., 6. og 7. klasse ved Stangeland, Ganddal, Soma og Kleppe skoler. 

 

Vi deltok også med stand og aktiviteter på Ganddalsdagen og presenterte o-idretten på idrettsskolen.

 

Det har blitt gitt ut et nytt kart i 2010 – Sandved, sprintkart. Ellers er 2 nye kart påbegynt og ventes ferdigstilt i løpet av 2011.

 

Regnskapet viser et overskudd på ca kr 12’ på drift, og et overskudd på ca kr. 25’ på kart. Det vises til detaljert regnskap fra kasserer. 

 

 

Klubben har også i år arrangert tur-orientering på 4 ulike kart rundt i distriktet. Se egen rapport.

 

Også i 2010 ble det solgt adventskalendere for Lions-Ganddal.

 

 

·         Representanter til Kretsting i Rogaland O-krets:

o        Oddvar Taksdal

o        Tor Brekken

 

·         Styreverv i Rogaland O-krets for år 2010:

·         Leder kartutvalg:                   Jakob Karlsen

·         Leder TEK                             Ann Karin Tjørhom

 

Medlemmer av TRUR

 

·         Representant til GIL’s hovedstyre:      Otte Omdal

 

 

Styret vil takke alle som har hjulpet til med klubbens drift og arrangementer på en eller annen måte i 2010

 

Ganddal, 27. januar 2011

 

For styret

 

Otte Omdal


RAPPORT FRA SPORTSLIG UTVALG 2010

 

UTVALGET

          

Sportslig utvalg har denne sesong hatt disse medlemmer.

 

          

           Oddvar Taksdal               Leder/rekrutteringsansvarlig

           Ann Karin Tjørhom            Påmelder

           Erling Mauland                 Treningsansvarlig

           Erik Lima                        Ansvar trening yngre

           Fredrik Omdal                  Rekruttering

 

 

Trening 2010

 

Vi hadde intervalltrening i Vagleskogen onsdager kl.1800 fra begynnelsen av januar frem til bedriftsløpene startet på våren, og fra bedriftsløpene sluttet på høsten og ut året.

 

Innetrening i på Lundehaugen vgs. fra januar og frem til påske på mandager fra kl.18.30 til 20.30.

 

Innetrening i Sørbøhallen på mandager 18.00 til 20.00 fra slutten av august og ut året.

 

Intervalltrening hver lørdag fra Tronsholen kl.1500 hver lørdag hele året.

 

Langtur på søndager fra Buggeland skole kl.10.20 fra januar og til påske og fra november og ut året.

 

Det ble gjennomført 8 O-tekniske nattreninger ca hver tirsdag fra januar til mars, ledet av Oddvar.  3 av treningene/oppleggene ble laget av andre klubber. Tilbudet ble noe redusert grunnet mye snø.

 

Erling Mauland

 

Rekruttering 2010

 

Nybegynnerkurs:

Kurs ble arrangert over to kvelder i månedskiftet april/mai.  1. kveld en to timers teoridel innendørs med Bjarne som hovedinstruktør. 2 kveld utendørs ved Ganddal Skole med instruksjon og ei nybeggynnerløype. Her var Oddvar hovedinstruktør med Fredrik O (løype), Erik, Trond og Morten som gode medhjelpere. Vi hadde 9 deltakere i alderen 9-55 år. Flere av disse har blitt aktive i bedriftsløpene utover året.

Det kan også nevnes at 14 andre meldte sin interesse for opplæring i orientering i løpet av sesongen og det ble foretatt enkel opplæring av flere av disse på løp gjennom sesongen.

Ingen av disse er blitt medlemmer i GIL 2010.

 

Skolesprinten:

Også i år arrangerte vi Skolesprint for 5-7 klasse i Vagleskogen i slutten av april. Som i fjor var det Stangeland, Ganddal, Soma og Klepp Skole som deltok med totalt ca 630 elever.

Disse fekk enkel innføring i orientering og kunne velge mellom 2 løyper. Flere av elevene synes det var kjekt og løp samme løype flere ganger. Det ble delt ut premier til alle.

Oddvar var hovedansvarlig for planlegging og gjennomføring og hadde flere gode medhjelpere som stilte seg til disposisjon på dagtid

 

Idrettskolen:

Trond, Vibeke og Torill var ansvarlige for en kveld med orientering på idrettskolen i Ganddalkretsen. Dette ble arrangert ved Lundehaugen i april med mange forskjellige øvelser.

De fleste av deltakerne fikk et godt inntrykk av orientering denne kvelden.

 

Ganddalsdagen:

GIL O-gruppa deltok lørdag 28. august på Ganddalsdagen med ”stand” og 2 personer. (Trond og Vibeke)  Vi delte ”stand” med resten av GIL og hadde informasjonsmateriell, kart, utstyr for framvisning og tur-O konvolutter for salg til redusert pris.  Det er noe interesse for og kjennskap til orientering blant publikum, men den største attraksjonen var vi nok ikke.  Det ble også arrangert en ”speed-O”-løype som aktivitet/post i GIL’s aktivitetsløype.  Rundløypa ble satt på ”St. Hansmarka” med tidtakingsutstyr og lånebrikker, og var meget populær blant deltagerne.  Aktivitetsløypa til GIL ble kåret til Ganddalsdagens beste stand/aktivitet.  GIL-styret satte pris på vår deltagelse.  Det er nok viktig at vi som lokal representant for O-sporten deltar på slike arrangementer.  Alt i alt var det en positiv erfaring og anbefaler at vi stiller neste år.”

 

Tirsdagstreninger:

GIL hadde også i år ansvaret for 2 treninger for Rogaland O-krets tirsdagstreninger.

Morten og Oddvar var hovedansvarlige for løyper og koordinering av arrangementene.

Vi stilte også med trenere i noen av aldersgruppene

 

Oddvar Taksdal

 

 

SESONGEN 2010

 

Denne sesongen har klubben hatt 52 løpere som har stilt på løp. De har til sammen sørget for nær 726 o-starter, da har vi regnet med alle terminfesta løp her i kretsen, i Norge og i utlandet. Det er noe mer enn i fjor, da vi hadde 681 o-starter.  Antallet løpere er økt fra 46 til 52.  Vi har hatt oppgang i antall starter til tross for at flere nærløp er erstattet med trening for alle og at vi ikke har hatt noen fellestur på sommerløp.  I fjorårssesongen ble også flere løp avlyst pga snø.

 

På nærløp-sommer har vi i gjennomsnitt vært 14,5 løpere pr løp, mens det i kretsløp har vært 14,1 løpere pr løp.  Dvs. omtrent som i fjor med deltagelse på nærløp, mens det har vært en oppgang i deltagelse på kretsløp. 

Det ble ikke arrangert noen Nærløpskarusell dette året, bare individuelle løp.

 

I kretsrankingen fikk vi 2 vinnere, Aud H. Taksdal i D21 og Ann Karin Tjørhom i D 50. I tillegg fikk vi 2 andreplasser og 2 tredjeplasser.

Viser ellers til sammenlagtresultat i vedlegg.

 

Vi fikk i alt 3 KM titler i år. To av disse ble tatt av Aud H.Taksdal-D21, i -natt og -ultra og 1 gull gikk til Torill Brekken i D15-16, ultradistanse. Videre fikk vi 6 sølv i individuelt og 1 i stafett, D17. Vi fikk i alt 7 bronsemedaljer i individuelt. I alt tok vi 17 KM-medaljer.  Dette er en mer enn i fjor, men vi fikk 3 færre gullmedaljer.

 

I år reiste vi mannsterke til NM-uka på Beitostølen.  Vi stilt med ett damelag og to herrelag på stafetten.  Her ble det ene herrelaget nr 22, en meget sterk prestasjon.  Laget besto av Fredrik Omdal, Erik Lima og Stig Alvestad.  Alle løperne deltok også på kvalifisering mellomdistanse. Stig Alvestad var den eneste som kvalifiserte seg til finalen i NM-mellomdistanse.  Han ble nr 3 i sitt kvalifiseringsheat og ble nr 23 i finalen.

Torill Brekken deltok på Hovedløpet og o–leir i Trondheim.

 

Vi har hatt en løper med i ROOTs i år, Torill Brekken, og en på kretslaget, Fredrik Omdal. I regi av kretslaget har han deltatt på treningssamlinger og i Craft-Cupen (norges-cupen ).

 

Klubbmesterskapet ble i år arrangert på høsten i Vagleskogen.  29 løpere deltok.  Kvelden ble også i år avsluttet med pizza på klubbhuset.

 

I år stilte klubben med både dame- og herrelag til Venla/Jukolastafetten i Finland.  Av ca 1000 fullførte lag ble damene nr 352, mens herrene ble 238 av over 1200 fullførende lag.

Vi har også hatt løpere som har vært i Danmark og deltatt på Nord-jysk 2 dagers i mars. 

 

En del løpere reiste også i år på Norsk O-festival som i år ble avholdt på Raufoss.

Beste resultat her oppnådde Aud H.Taksdal med en første og en andre plass i D35.

 

I sommer har folk fra klubben deltatt på Sørlandsgaloppen, Nordvestgaloppen og Croatia Open. 

 

Viser ellers til resultater i vedlagt tabell.

 

Ann Karin Tjørhom

 

 

 

RAPPORT FRA TEKNISK UTVALG 2009

 

UTVALGET

 

Utvalget har bestått av følgende medlemmer

 

·         Tor Brekken                       Leder

·         Jakob Karlsen                     Kartansvarlig

·         Unni Sundli                        Dugnadsansvarlig

·         Svein-Erik Kvame                Tur-orientering ansvarlig

·         Bjarne Gimre                      Materiell ansvarlig

 

Kartutvalget

O-gruppas kartansvarlig har vært Jakob Karlsen. Han har hatt oppsyn og forvaltning av klubbens kartbeholdning. Han har gjort en del OCAD oppgaver, kartoppdateringer og har styrt klubbens printer med løypeprinting.

 

Klubben har i år gitt ut kartet Sandved Terrasse og Lundehaugen. Synfarere har vært Fredrik Omdal og Trond Lamark. De har startet med elektroniske kart fra Sandnes kommune, brukt disse som grunnlag før de har gått ut i marken for synfaring. Kartprosjektet i Nese skogen er snart ferdig synfart det skal tas i bruke til KM natt i april 2011. Oddvar Taksdal har gjort synfaringene her.

 

Det går igjen at vi foretar små kartkorreksjoner på kartene vi bruker til løp. Det skjer stadig ting i skogsområdene vi har i nærområdet. Det er gjort i samarbeid med løypeleggere og Jakob.

 

Vi er en gruppe på 12 medlemmer som nå har OCAD programmet i bruk. De fleste har brukt dette til planlegging av løypene for de løp klubben har arrangert i år. Vi har oppgradert OCAD til versjon 10. Det for å kunne ta i mot kartfiler laget i denne versjon for å utføre printeoppdrag.

 

Printeoppdrag: Det er utført 32 printeoppdrag med klubbens printer i 2010. De er fordelt jevnt hele året. Det er printet løyper for følgende løp og aktiviteter: 8 kretsløp, 6 nærløp, 5 bedrift, 9 trening og kurs og 4 for et internasjonalt militærarrangement. Vi har printet løyper for 3 naboklubber i aktive løp og treningsløp. I alt har vi printet nær 6200 kart og løyper.

 

Vi begynte å ta i bruk papir av vannfast kavlitet type (Pretex). Første gang i KM-mellom og sprint-rankingløpet vi i Ganddal arrangerte i juni. Det ble videre brukt i sommerens treningsløp. Bruken av Pretex gjør at vi kan slippe å bruke plastlommer på kartene og forenkler arbeidet og tid med å lage til løypekartene. Vi fikk erfaring at papiret var holdbart i regnvær for de løp vi arrangerte lokalt, og det ble stor interesse for naboklubber og vår klubb med å ta denne papirtype i bruk.

 

Alle printeoppdrag etter sommeren er blitt utført med Pretex, totalt hele året ble 3400 trykket med dette papir. Den gode erfaring som vi har hatt med papiret i høst, gjør at vi må regne med at de fleste oppdrag i 2011 vil bli trykket med denne type. Rapport med oppgave over antall kart i kretsløp og nærløp er sendt til NOF.

 

Spillemidler: O-gruppa er ikke tildelt spillemidler i år.

Vi har så og si ikke tatt ut av våre karter på kartlageret. Vi har sendt kartene elektronisk til de bedriftsklubber som har brukt våre kart. Til internt bruk har vi kun sendt elektroniske kart eller printet med printeren og gitt kartene til våre medlemmer.

 

Det er ikke solgt noen kart til butikker dette år.

 

Jakob Karlsen

 

Tur-Orientering

Kartene som ble brukt var: Vagleskogen, Bogafjell, Kalbergskogen og Djupli. Opplegget med delt sesong ble videreført. Postene i Vagleskogen og på Bogafjell ble flyttet i månedsskiftet juni-juli. Sesongen startet opp 28. mars og ble avsluttet 1. november. I alt kunne 80 poster besøkes gjennom sesongen. Kodene på postene endres hvert år, samt mellom 1. og 2. periode.

 

Vi benytter orienteringsforbundets tilbud; Turorientering på nett. Her oppretter deltakerne sin egen bruker, og registrerer fortløpende kodene på postene de har besøkt. De følger også med på hvordan de ligger an i forhold til merkekravene. Det var 51 personer som opprettet bruker på nettet, to flere enn i fjor. Av disse var 41 aktive og registrerte postkoder. Av de som benyttet nettregistrering ble det trukket ut en som fikk en gavepremie.

 

Det har vært mulig å hente GPS-posisjoner for postene på vår hjemmeside. Det bør kanskje vurderes hvorvidt dette tilbudet skal videreføres.

 

Det var en post som ble fjernet, og måtte erstattes.

 

Det har blitt solgt 254 konvolutter, noe som er en reduksjon med 116 i forhold til forrige sesong, som var et eksepsjonelt bra år. Statoil er fortsatt største enkeltkunde med 34 (70) konvolutter. Sportsforretningene står fremdeles for størsteparten av salget, og er på samme nivå som forrige sesong. Salget til bedriftsidrettslagene er også på samme nivå som forrige sesong. Årsaken til reduksjonen i salget, er at vi i 2009 hadde to firmaer som kjøpte 85 konvolutter til sine ansatte, samt at salget hos Statoil er halvert.

Vi hadde omtale i Stavanger Aftenblad, med en mindre artikkel i forbindelse med sesongstart.

 

Prisen i 2010 var kr 170,- pr. konvolutt.

 

Antall innsendte registreringsskjemaer er tilsvarende forrige sesong, med 39 (37) stk. Det utgjør 15 % av solgte konvolutter. Også antall registrerte deltakere er på samme nivå. Det er sendt ut 44 (49) merker og 18 (18) diplomer. Dvs. tilsvarende som forrige sesong. To deltakere har benyttet seg av muligheten til å kjøpe plakett. Det har kommet flere positive, og en negativ kommentarer fra deltakerne.

 

Støtteannonsene på baksiden av kartene er en god inntektskilde. Det ble solgt 40 annonser á kr. 400,- samme antall som forrige sesong.

 

Tur-o-utvalget har hatt en dugnad med konvoluttpakking, som takket være god hjelp ble kjapt unnagjort. Arbeidet med tilrettelegging, annonsesalg, utplassering, vedlikehold og innhenting ble fordelt oss i mellom. O-cad ble benyttet til ferdigstillelse av kartene med unntak av Djuplikartet som ikke er digitalisert. O-cad gir optimal kvalitet og ingen forskyvning av postringer o.l.

 

Utvalget har i 2010-sesongen bestått av: Svein-Erik Kvame (leder)    Djupli

                                                          Erling Mauland                  Vagleskogen

                                                          Aud og Oddvar Taksdal      Bogafjell

                                                          Kjell Agnar Lien                Kalbergskogen

 

 

Svein-Erik Kvame

 

 

Materiell og utstyr

 

IKT:

1 stk. ny skriver (2010) – Samsung

1 stk. gammel skriver som sannsynligvis er uslitt/defekt.

1 stk. bærbar PC-IBM m/veske

 

1 stk. laserprinter HP 3600 (for kartutskrift) (hos Jakob)

+ programvare oca 8, 9 og 10.

 

2 stk. koffert ”Emit” med MTR 4 og skrivere EPR- 3.  Den ene skriveren virker IKKE pr.d.d.. og det bør kjøpes ny.

 

1 stk. koffert med emit MTR 2 og skriver.

 

Postutstyr:

Vi har i alt 56 postenheter, hvor av ca. 10 er ”faset” ut men ennå i bruk.

Vi kjøpte 10 stk nye postenheter og 2 stk. 100, samt 1 stk. 0 i 2009.

 

Da har vi:

9 stk. postenheter fra 1999

22 stk.   -      -      fra 2000

9 stk.      -      -     fra 2001

9 stk.      -       -    fra 2002

10 stk.    -       -    fra 2005

10 stk.    -        -   fra 2009

 

6 stk. 0-enheter, hvorav 1stk. fra 1999, 2 stk. fra 2000, 2 stk. fra 2006 og 1 stk. fra 2009.

 

6 stk. 100- enheter, hvorav 4 stk. fra 2000, 2 stk. fra 2009.

 

Ellers har vi en Joker enhet m/programmeringsbrikke.

 

Videre har vi 86 postskjermer (samt ca 20 med tall på skjermen) + 31 refleks sylindere for nattløp.

 

Løperbrikker:

14 stk. løperbrikker fra 2009

6 stk.        -         -   fra 2007

10 stk. SI løperbrikker fra 2008

 

Arrangementutstyr:

6 stk. telt hvorav 1 stk. ikke lenger bør brukes (revnet flere plasser) 2 av disse er nye ”tunneltelt”.

 

Høyttaleranlegg m/2 høyttalere og batteri.

 

1 stk. startklokke.

 

2 stk. pakkemaskiner, den ene er ikke egnet til sitt bruk.

 

2 stk. ”MÅL” seil

2 stk. ”START” seil

 

2 stk. mapper med i alt 20 kompass og 1 stk. stort opplæringskompass.

1 stk. mappe med ca. 15 tommelfingerkompass.

 

1stk. stor gryte m/tappekran for saft/drikke. 2 store plastkanner for drikke.

 

Pr. dags dato har vi mange hundre plastposer til kart, både i A4 og A3 format.

 

Ellers har vi en del trevirke/stokker/skilt/bord/stoler, som tar en del plass i et etter hvert noe trangt og overfylt lager.

 

Behov for nytt utstyr:

Nytt utstyr som bør kjøpes inn er nye postenheter evt. 1 stk. telt og en ny skriver til MTR.

 

 

Bjarne Gimre

 

Dugnad

Også i år har det vært salg av Lions julekalendere. På løp det vært salg av kaker, boller og drikke samt småtrollregistering. Juleavslutningen ble holdt på tradisjonelt vis.

 

Unni B. Sundli