Årsmøte i Ganddal orientering for o-året 2010

 

 

Det innkalles med dette til årsmøte i o-gruppa i Ganddal IL

Sted:  Klubbhuset

Tid:    Torsdag den 27. januar 2011, kl. 19.00

 

 

 

Saksliste:

                        Sak 1: Åpning

                        Sak 2: Godkjenning av innkalling/saksliste/fremmøtte

                        Sak 3: Valg av dirigent

                        Sak 4: Valg av referent

                        Sak 5: Gjennomgang av årsmelding:

                                    Årsrapport fra styret

                                    Årsrapport fra sportslig utvalg

                                    Årsrapport fra teknisk utvalg

                                    Regnskapet for 2010

                        Sak 6: Innkomne saker

                        Sak 7: Budsjett for 2011

                        Sak 8: Valg

                       

                        Årsmøtet avsluttes

 

                       

 

Styret