LØPSSTATISTIKK FOR NÆR- OG KRETSLØP 2010
        NÆRLØP           KRETSLØP                                        
  ST             HH   KM natt           KM sprint KM ultra KM mellom KMlang KM stafett         KlubbM Kristorn-løpa    Stord    
Nr   Navn Klasse 04.05 11.05 18.05 25.05 14.09 21.09 28.09 23.10 Totalt antall 09.04 17.04 18.04 01.05 08.05 09.05 29.05 30.05 05.06 06.06 12.06 13.06 04.09 05.09 25.09 26.09     Totalt antall     minneløp lang    
1 Janne T. Aasheim D10N     D D D D D   5   D D D D D     D D D D D D D D     13 D   D D    
2 Tonje Bøe D10N     D D         2                                     0            
3 Ingrid Lamark D10N D   D D         3             D D D D D D D D D D     10 D   D D    
4 Helena Vik D10N     D           1                                                  
5 Anna Taksdal D10N     D       D   2                             D D     2 D          
6 Ingrid Skjæveland D11-12N                 0                             1       1            
7 Torill Brekken D13-14 D 1 D 3 1 2 1 7 8 2     3 5 3 2 5   1 4 2 3 D 2 1     13 2     5    
8 Janne Thygesen D17               10 1               3           2         2 3          
9 Trine Bolstad D17     D 5         2                       9 5 4         3            
10 Christel Søvang D17     D           1                                     0            
11 Vibeke Lamark D40 D 1 D     4 4 7 6 3 6 3       4 3 7 3 7 6 3 2 2 5     13 1   2 9    
12 Aud H. Taksdal D17 D   D 1   2 1 1 6 1 2 2   1 1 1 1 3 2 2 1 1 D 1 1     15 1   11 1    
13 Ragnhild Auglænd D40 D   D 4   1 2 7 6         3   3 2 8 2   5 6 2         8 3          
14 Ann Karin Tjørhom D50     D 2 2 2 1   5 5 1 2 1 1 1 2   1 2 1 1 2 D 1 1     15     1 1    
15 Liv Randi Paulsen D50                 0                           4         1            
16 Målfrid Bjørnsen D70                 0                                     0 1          
17 Magnus Vik H10N     D           1                                     0            
18 Øyvind Lamark H10N D   D D   D D   5               D D D D D D D D D     9 D   D D    
19 August B. Haarr H10N       D         1                                     0            
20 Simon B. Haarr H10N       D         1               D                     1            
21 Alexander Bøe H10N     D D         2                                     0            
22 Ole Kristian Taksdal H10N D   D 7   D D   5     D   D D   D D D D D D D D D     12 D   D D    
23 Stig Alvestad H17             1 1 2                           5         1 1          
24 Fredrik  Omdal H17     D           1             2 D 16   3 4     1       6       6    
25 Erik  Lima H17         1 1 3 D 4 8                       9 5 4 5     5 3   7 D    
26 Fredrik  Sandal H17               5 1                         12 5         2            
27 Morten Sundli H17     D 5   2 5 3 5         16             10   8 8 13     5 4          
28 Oddvar Taksdal H17/40 D     4         2           2 8   14 D   12   D 2 7     8 1   10 12    
29 Lars  Helgeland H17               17 1                                     0            
30 Alf Johan Lima H17             2 11 2 13           9 5       D 14 8 5 10     8 2   9 11    
31 Tor Brekken H40       7 8 7 7 28 5       10 22 24 15 8   9 23   10 D 15 16     11 3          
32 Per Olav Haarr H40       3   2 1   3   8 5         D         3   5       5 2          
33 Per Ingar  Hadland H40   1     4       2                           D 12 9     3 4          
34 Jakob Karlsen H40     D 17       30 3                                     0 5          
                                                                           
 
        NÆRLØP           KRETSLØP                                        
  ST             HH   KM natt           KM sprint KM ultra KM mellom KMlang KM stafett         KlubbM Kristorn-løpa    Stord    
    Navn Klasse 04.05 11.05 18.05 25.05 14.09 21.09 28.09 23.10 Totalt antall 09.04 17.04 18.04 01.05 08.05 09.05 29.05 30.05 05.06 06.06 12.06 13.06 04.09 05.09 25.09 26.09     Totalt antall     minneløp lang    
35 Svein Erik Kvame H40 D     11   6 2 D 5     8       10 D           D         4            
36 Otte Omdal H50   2 D           2 1 7 3     4 4 1 1 4 2 1       4     11 1   3 10    
37 Trond Lamark H40 D     7   3   27 4   10 9   17 23   7 24 D D 11 9 8 9       12 D   8 18    
38 Tor Geir Espedal H50                 0         5                           1            
39 Frode Sandal H50               7 1                                     0            
40 Bjarne  Gimre H50     D           1                                     0 4          
41 Paul Terje Haarr H50                 0   8                     4           2 2          
42 Jan Inge Lunde H50                 0         7 10                 13       3 6          
43 Ove Oaland H50           8 9   2   9 7   7 7         12   11 D 11       8 5          
44 Erling  Mauland H50 D               1                                     0 3          
45 Olav Hognestad H60 D     4         2   5     10 5 8 4     10 6     10       8            
46 Knut Skjæveland H60                                                       0 7          
47 Unni B. Sundli Trim       2         1           2                         1            
48 Randi Ørmen Trim     D           1                                     0            
49 Kristin  Skadsem D40   3           22 2     5                     4 4 10     4 2          
  Totalt antall starter   12 5 22 22 6 15 17 17 116 7 10 11 4 13 13 # # # # # 17 # 24 # #     ## 29   # #    
D= deltatt   Sum løp Rogaland         597
ST= stafett Sum andre løp i Norge og utland 129
HH= hardhausen VINTERKAR. HØSTKAR. NATT                     Totalsum 2010           726
9.01 23.01 06.02 06.03 26.des 31.des 30.10 13.11 27.11 11.12 20.01 10.02 17.02 03.03 10.03 03.11 17.nov 01.12 15.des   Totalt
  6 7 9 14 20 7 14 9 3 9 8 11 7 11 # # # #   200
LØPSSTATISTIKK FOR NASJONALE- OG INTERNASJONALE LØP 2010
        NordJysk Croatia Open     O-FESTIVAL           Trondheim 5-dagers       NM/sen/jun             Craft Cup
        Danmark 5-dagers     25.06 26.06 Stafett Venela Jukola Solrenningen vårstafetten VeteranNM 1.dag 2.dag 3.dag 4.dag 5.dag saml. Hovedløp-st Hovedløp-la Hovedløp-spr sprint/K Mellom-K sprintF lang Mellom-F stafett Norw spring 15.mai 16.mai
  Ann Karin Tjørhom D45L                 7 34 15 352                             35       D      
  Janne T Aasheim D10N                 D D                                                
  Erik Lima H21A 8   16 21 25 19 11   58   53   ##                           29       22      
  Fredrik Omdal H17-20E 1 6             22 16 53   238       28   27             7   18   23 22 13 27 25
  Otte  Omdal H50A/S 21 18             17 69     238                                          
  Fredrik Sandal H21A     28 25 14 22 22   56 44 53   238                           D       83      
  Morten  Sundli H17-20E 16 D                     238                                          
  Tor  Brekken H40                           44 D                                      
  Stig Alvestad H21E                                                     3     23 22      
  Olav  Hognestad H60                 32 43                                                
  Aud Taksdal D35                 2 1 15 352                             20       D      
  Oddvar Taksdal H35                 22 24 47   238                           41       83      
  Ole Kristian Taksdal H10N                 D D                                                
  Vibeke Lamark D40                 35 38 15 D                                            
  Ragnhild Auglænd D40                 6 37 24 352                             35       D      
  Torill  Brekken D15                       352   10 18               28 23 52                  
  Alf Johan Lima Håpen     27 27 24 21 D   D 43 53   238                           40       83      
  Ingrid Lamark D10N                 D D                                                
  Øyvind Lamark H10N                 D D                                                
  Trond Lamark H40                 33 38 47                                              
  Ingrid  Skjæveland                                           D                          
              SØRLANDSGALOPPEN       9.-11.juli                                                    
        1. 2. 3. Sam.                                                            
  Bjarne  Gimre H45AK 10 17 19 13                                                            
  Aslaug Neteland D17N 4 3 D 3                                                            
          NORDVESTGALOPPEN  14. - 18.JULI                                                                
        1. 2. 3. 4. saml.                                                          
  Kjell Svihus H60 6 21 17 15 16                                                          
  Arild Svihus H17C 9 6 6 7 6                                                          
  Per Ingar Hadland H45 16 13 15 23 18                                                          
  Kristin Skadsem D45/17C 28   19                                                              
      129 10 8 9 6 3 3 3   16 15 10 5 7 2 2   1   1   1   1 1 1 1 8 1   2 9 1 1 1
  Sammenlagt i Norges-cupen  
  Fredrik  Omdal H19-20 26
  Stig Alvestad H21 112