Protokoll fra årsmøte i orienteringsgruppa for o-året 2009

Torsdag den 28. januar 2010, kl. 19.00

 

                Tilstede: 17 medlemmer

 

                        Sak 1: Åpning

                                    Ingen kommentar til innkalling

Sak 6: Innkomne saker endres til Sak 5 og Sak 5: Budsjett for 2010 endres til sak 6. Ellers ingen ytterligere kommentar til saksliste

                        Sak 2: Valg av dirigent: Otte Omdal

                        Sak 3: Valg av referent: Agnar Lien

                        Sak 4: Gjennomgang av årsmelding:

Årsrapport fra styret: Rapport godkjent.

Årsrapport fra sportslig utvalg: Med rettelser fremkommet ble rapporten godkjent.

Årsrapport fra teknisk utvalg: Rapport godkjent.

Regnskapet for 2008. Regnskapet ble gjennomgått av Jan Inge Lunde. Godkjent

Sak 5: Innkomne saker.

            Forslag 1: Nye medlemskontingenter. Endring ved student/skoleelever til student/skoleelever/militær førstegangstjeneste. Med denne endringen ble forslaget godkjent.

            Forslag 2: Revidering av Lagshåndbok. Med endringer fremkommet ble forslaget godkjent.

Sak 6:  Budsjett for 2010. Budsjettet gjennomgått av Jan Inge Lunde. Budsjettet godkjent.

 

Sak 7: Valg

Styret:

 

 

 

Leder

Otte Omdal

 

Gjenvalg 1 år

Sekretær

Agnar Lien

 

Gjenvalg 2 år.

Kasserer

Jan Inge Lunde

 

Ikke på valg.

Sportlig utvalg

Oddvar Taksdal

 

Gjenvalg 1 år.

Teknisk utvalg

Tor Brekken

 

Ikke på valg.

Sportslig utvalg:

 

 

 

Påmelder

Ann Karin Tjørhom

 

Ikke på valg.

Trener - ansvarlig

Erling Mauland

 

Gjenvalg 2 år.

Rekruttering - ansvarlig

Oddvar Taksdal

 

Ny 1 år.

Teknisk utvalg:

 

 

 

Kartansvarlig

Jakob Karlsen

 

Gjenvalg 2 år.

Tur - orientering

Svein Erik Kvarme

 

Ikke på valg.

Dugnad – ansvarlig

Unni Sundli

 

Ny 1 år.

Materialforvalter/IT

Bjarne Gimre

 

Gjenvalg 2 år.

 

 

 

 

Valg komité for 2009/10:

 

 

 

 

Morten Sundli

1 år

 

 

Erik Lima

1 år

 

Kretsting ROK 2010

Oddvar Taksdal

 

 

 

Otte Omdal

 

 

 

 

 

For styret

Agnar Lien