Ganddal IL – orientering

 

Forslag framlagt på årsmøtet 28. januar 2010

 

Forslagsstiller er styret i o-gruppa

 

Bakgrunnen for dette forslaget er hovedstyrets vedtak på årsmøtet 2009 om at de forskjellige undergruppene selv fastsetter medlemskontingenten for medlemsskap i sine grupper. Hvert medlem skal i tillegg betale kr. 100,- for medlemsskapet i moderklubben – Ganddal IL. Det ble likeledes vedtatt at maks. beløp for gruppemedlemsskap settes til kr. 1000,-.  Gruppene står også fritt til å bestemme hva slags typer medlemsskap det skal tilbys. Dette gjøres gjeldende fra 2010.

Det skal uansett ikke betales mer enn en medlemskontingent til hovedlaget, selv om det betales medlemsskap i flere enn en undergruppe.

 

Styret foreslår følgende satser for medlemsskap 2010

 

·        Aktive fom 17 år                    kr 400

·        Yngre fom 12 år                     kr 200

·        Barn tom 11 år                      kr 100

·        Student/skole-elev                 kr 200

·        Honnør(67+)/støttemedlem     kr 100

·        Familie (t.o.m. 16 år)             kr 800

Alder regnes innen kalenderår.

 

Ganddal 14. januar 2010

 

Otte Omdal (sign.)

Leder