GANDDAL IL

 

ORIENTERING

 

ÅRSRAPPORT 2009

 

Vedlegg til årsrapporten: Løpsstatistikk 2009  -  Nærløpskarusellen 2009  -  Kretsrankingen 2009

 

 

STYRETS ÅRSRAPPORT 2009

 

 

Styret i O-gruppa har bestått av:

·         Leder:               Otte Omdal

·         Kasserer:           Jan Inge Lunde

·         Sekretær:          Agnar Lien

·         Styremedlem:     Oddvar Taksdal        Leder sportslig utvalg.

·         Styremedlem:     Tor Brekken             Leder teknisk utvalg.

 

Styret har avholdt 6 styremøter i løpet av sesongen.

 

Sesongavslutningen ble avholdt på klubbhuset 12. desember. 32 medlemmer deltok i god tradisjonell ånd.

 

Medlemstallet endte på 52 medlemmer gjennom 2009

 

Følgende løp er arrangert i 2009:

 

4.februar

Nattløp – Bogafjell v/Sandnes Garn

Ansv. Morten Sundli

14.februar

Vinterkarusell - Kalbergskogen

Ansv. Erling Mauland – Agnar Lien

19.april

 

Kretsranking RR3 - Bogafjell

Ansv. Bjarne Gimre – Agnar Lien/Erling Mauland

22.april

 

Bedriftsløp/kort – Øksnevadskogen/nord

Ansv. Fredrik Sandal – Erik Lima

19.mai

 

Nærløp lang – Kringleli

Ansv. Ann Karin Tjørhom – Aud H. Taksdal

17.juni

Vagleskogstafett/BM-stafett – Vagleskogen

Ansv. Tor Brekken - Per Olav Haarr

11.august

Nærløp/sprintcup – Øksnevadvarden

Ansv. Paul Terje Haarr – Oddvar Taksdal

8.september

Nærløp/lang – Bogafjell

Ansv. Jan Inge Lunde – Fredrik Omdal

19.september

Vegvesenmesterskap/stafett – Arboretet

Ansv. Ann Karin Tjørhom/Jan Inge Lunde – Oddvar Taksdal

 

Klubbmesterskapet ble arrangert fra Helgelandsmyra på Bogafjellkartet 29. september. Løpsleder var Otte Omdal og løypelegger var Jan Einar Øvremo fra ÅOK. Her deltok 27 av klubbens løpere, samt 4 gjesteløpere og kvelden ble avrundet med pizza og drøs på klubbhuset.

 

7.september ble det avholdt en klubbutviklingskveld på klubbhuset. Dette var i regi av NOF og 12 medlemmer deltok. Det vil bli et oppfølgningsmøte i mars 2010.

 

Klubben har i 2009 sesongen hatt  48 aktive løpere.

 

Vi har i 2009 hatt 1 løper med på kretslaget, samt 1 RoOTS løper

 

I løpet av sommeren deltok flere av klubbens løpere på ulike ”ferieløp” i inn- og utland. Bl.a. kan nevnes Nord Jysk, Italia 6-dagers og Skotsk 6-dagers, samt Sørlandsgaloppen.

 

O-festivalen gikk fra Fossum idrettspark i Bærum. 13 av våre løpere deltok. Stafettlaget for damer 125 tok en flott 3.plass, riktig nok med hjelp fra EOK. Beste individuelle resultat var Aud H. Taksdals 1. og 2. plass i D35

 

Sesongens høydepunkt var klubbens første deltakelse på verdens største o-stafett – Jukola – i Finland. Første gangs deltagelse ga en 177. plass (!) av 1440 lag.

 

3 seniorer deltok i NM, individuelt og stafett, samt 1 junior. Beste resultat ble en 8. plass i sprintdistanse for juniorer.

 

For komplett sportslig oversikt vises til egen rapport m/vedlegg

 

Nybegynnerkurset, som ble arrangert 2 kvelder i april, talte 6 deltakere.

 

Vi fortsatte med Gildesprinten, der Morten Sundli hadde ansvaret med hjelp av Geir Mikalsen, SI.  Arrangementene ble rettet mot Stangeland, Ganddal, Soma og Kleppe skolers 5., 6. og 7. klasser, med 643 deltakere. 

 

Det har blitt gitt ut et nytt kart i 2009 – Øksnevadskogen-syd. Dette er en del av hovedkartet Øksnevadskogen, som nå er totalt nyutgitt. Ellers er 2 nye kart påbegynt og ventes ferdigstilt i løpet av 2010.

 

Regnskapet viser et overskudd på ca kr 12’ på drift. På grunn av nyutgivelse ble det et underskudd på ca kr. 30’ på kart. Det vises til detaljert regnskap fra kasserer. 

 

Sportslig har 2009 sesongen gitt oss:

·         16 KM-medaljer, 6 gull, 5 sølv og 5 bronse (20 i fjor)

·         3 rankingvinnere og 7 rankingpremier i kretsløpene

·         2 klassevinnere i Nærløpskarusellen samt 3 2.plasser og 2 3.plasser.

 

Det må framheves at på KM stafett tok damelaget gull for 10.gang og herrelaget tok GIL's aller første seier.

 

Klubben har også i år arrangert tur-orientering på 4 ulike kart rundt i distriktet. 2009 ble et rekordår, da det ble solgt ca. 20% flere konvolutter enn i 2008, som også var et godt år. Se egen rapport.

 

Også i 2009 ble det solgt adventskalendere for Lions-Ganddal.

 

 

·         Representanter til Kretsting i Rogaland O-krets:

Oddvar Taksdal og Morten Sundli

 

·         Styreverv i Rogaland O-krets for år 2009:

o        Leder TEK:                            Ann Karin Tjørhom

o        Leder kartutvalg:                   Jakob Karlsen

 

·         Representant til GIL’s hovedstyre:      Otte Omdal

 

 

Styret vil takke alle som har hjulpet til med klubbens drift og arrangementer på en eller annen måte i 2009

 

Ganddal, 28. januar 2010

 

For styret

 

Otte Omdal

 

RAPPORT FRA SPORTSLIG UTVALG

 

UTVALGET

 

Sportslig utvalg har denne sesong hatt disse medlemmene

Oddvar Taksdal Leder
Ann Karin Tjørhom Påmelder
Erling Mauland Treningsansvarlig
Erik Lima Ansvar trening yngre
Morten Sundli Rekrutteringsansvarlig
Fredrik Omdal Rekruttering

      

SESONGEN 2009

 

Denne sesongen har klubben hatt 48 løpere som har stilt på løp. De har til sammen sørget for 681 o-starter, da har vi regnet med alle terminfesta løp her i kretsen, i Norge og i utlandet. Det er en del mindre enn i fjor, da vi hadde 863 o-starter.  Antallet løpere er redusert fra 63 til 48.  Den største årsaken til nedgangen i antall starter er at 4 nærløp er erstattet med trening for alle.

 

I nærløpskarusellen har vi i gjennomsnitt vært 14,3 løpere pr løp, mens det i kretsløp har vært 12,7 løpere pr løp.  Dvs. En nedgang i deltagelse på nærløp, men en økning på kretsløpene. 

I Nærløpskarusellen fikk vi 2  1.plasser, 3  2.plasser og 2  3.plasser.

 

I kretsrankingen fikk vi 3 vinnere, Aud H. Taksdal i D21, Fredrik Omdal i H 17-18 og Otte Omdal i H50. I tillegg fikk vi 4 tredjeplasser.

Viser ellers til sammenlagt resultat i vedlegg.

 

Vi fikk i alt 6 KM titler i år, 4 i individuelle løp og 2 i stafett. Tre av disse ble tatt av Aud H.Taksdal-D21, i KM-natt, -ultra og –stafett. Det ble også gull til Fredrik Omdal, H17-20 i KM-lang og i H17 i KM-natt. D17-laget tok gull på stafett, det 10-ende i rekken. Aud Taksdal og Ann Karin Tjørhom har vært på laget alle 10 gangene. I tillegg tok H17 laget sitt første KM-gull. På laget sprang Fredrik Sandal, Fredrik Omdal og Erik Lima.  Videre fikk vi 5 sølv og 4 bronsemedaljer i individuelt. Vi fikk videre 1 bronse i stafett til H140 laget.  I alt tok vi 16 KM-medaljer.  Dette er fire mindre enn i fjor.

 

Vi hadde 3 seniorløpere  og en junior med i NM-uka dette året. I tillegg deltok Aud Taksdal, Fredrik Sandal og Erik Lima i NM-natt. Erik Lima, Fredrik Sandal og Fredrik Omdal i NMsprint, og NM-ultra.

 

Vi har hatt en løper med på kretslaget i år, Fredrik Omdal. I regi av kretslaget har han deltatt på treningssamlinger og i Craft-Cupen ( norges-cupen ).

 

Klubbmesterskapet ble i år arrangert på høsten på Bråstein.  27 løpere deltok.  Kvelden ble også i år avsluttet med pizza på klubbhuset.

 

Vi har også hatt løpere som har vært i Danmark og deltatt på Nord-jysk 2 dagers i mars.

 

Vi deltok på Jukola staffetten i Mikkeli/Finland med 1 herrelag og blei nr 177 av ca 1440 lag. Fredrik S, Morten, Erik, Otte, Oddvar, Glenn Tore (innlånt fra Sauda) og Fredrik O var våre løpere i rett rekkefølge. 

 

En del løpere reiste også i år på Norsk O-festival som i år ble avholdt på Oslo øst.

Beste resultat her oppnådde Aud H.Taksdal med en første og en  andre plass i D35.  Damer Veteran D125 fikk en 3.plass i stafett.

 

I sommer har folk fra klubben deltatt på Sørlandsgaloppen og Skotsk 6-dagers. 

I tillegg var noen løpere på 6-dagers i Italia.

 

Viser ellers til resultater i vedlagt tabell.

 

REKRUTTERING

Nybegynnerkurs

Det ble arrangert nybegynnerkurs over to kvelder i slutten av april. Første kvelden på Ganddal Ils klubbhus, og den andre kvelden utendørs på Ganddal Skole. Bjarne Gimre var instruktør første kvelden med hjelp av Morten Sundli. Den andre kvelden var Morten Sundli ansvarlig med god hjelp av Oddvar Taksdal og Fredrik Omdal. Det var totalt seks deltakere på kurset i alderen tolv til 50 år.

 

Skolesprinten 2009

Dette året var fire skoler med på opplegget. Det var Ganddal, Soma, Stangeland og Kleppe (som forøvrig var med for første gang). Femte, sjette og syvende klasse var med fra alle skolene. Det var totalt 643 elever med.

Alle elevene møtte opp i Vagleskogen der de ble litt instruert i bruk av kart og kompass, samt opplæring i bruk av brikkene. Elevene kunne velge mellom to løyper av forskjellig lengde som var laget av Fredrik Omdal.

Morten Sundli var ansvarlig for organisering og gjennomføringen av skolesprinten 2009.

 

Tirsdagstreningene

Kretsen arrangert treninger på fem av tirsdagene på våren. Ett par av Ganddals løpere var engasjerte som trenere der. Oddvar Taksdal hjalp til i gruppen for de yngste, og Morten Sundli hjalp til i gruppen 10-12 år. Ellers var det en del av Ganddals andre løpere som tok med sine håpefulle og hjalp dem med kart og kompass. Klarte de seg selv, tok foreldrene seg en tur. De yngste fra Ganddal viste stor interesse. Det ble arrangert to treninger på Ganddal sitt kart over Vagleskogen. Der hadde både Oddvar og Morten hadde laget hvert sitt opplegg for hver sine respektive grupper.

 

TRENING 2009

 

Vi hadde intervalltrening i Vagleskogen onsdager kl.1800 fra begynnelsen av januar frem til bedriftsløpene startet på våren, og fra bedriftsløpene sluttet på høsten og ut året.

 

Innetrening i Sørbøhallen fra januar og frem til påske på torsdager fra kl.20.30 til 22.30.

 

Innetrening på Lundehaugen vgs.på mandager 18.30 til 20.30 fra midten av november og ut året.

 

Intervalltrening hver lørdag fra Tronsholen kl.1500 hele året.

 

Langtur på søndager fra Buggeland skole kl.10.20 fra januar og til påske og fra november og ut året.

 

Det ble gjennomført 13 O-tekniske/natt treninger, tirsdager fra tidlig januar til sent mars under ledelse av Oddvar. Vi fikk hjelp på 2 av øktene av Vaulen og Sandnes.

 

RAPPORT FRA TEKNISK UTVALG 2009

 

UTVALGET

 

Utvalget har bestått av følgende medlemmer

 

Tor Brekken Leder
Jakob Karlsen Kartansvarlig
Målfrid Bjørnsen Dugnad
Svein-Erik Kvame Tur-orientering ansvarlig
Bjarne Gimre Materiell ansvarlig

 

KART

 

O-gruppas kartansvarlig har vært Jakob Karlsen. Han har hatt oppsyn og forvaltning av klubbens kartbeholdning. Han har gjort en del OCAD oppgaver , kartoppdateringer og har styrt klubbens printer med løypeprinting.

 

Klubben har i år gitt ut kartene Øksnevadskogen og Øksnevadskogen Nord. Sistnevnte kart er utsnitt av det første med større målestokk. De er utgitt som nærkart etter vanlig kartnorm. Vi brukte Anders Fossøy til synfaringen. Han og Jakob har tegnet kartet. Kartet er klart for løp våren 2010.

 

Det går igjen at vi foretar små kartkorreksjoner på kartene vi bruker til løp. Det skjer stadig ting i skogsområdene vi har i nærområdet. Det er gjort i samarbeid med løypeleggere og Jakob.

 

Det jobbes med synfaring og tegning med 3 karter. Synfaring og tegning gjøres blant o-gruppas ungdommer. Ett kart laget over Sandved Terrasse, ett over Neseskogen ved Ålgård og ett ved Bogafjell skole. Disse kart regnes med å bli fullført i 2010.

 

Vi er en gruppe på 10 -12 medlemmer som nå har OCAD programmet i bruk. De fleste har brukt dette til planlegging av løypene for de løp klubben har arrangert i år. Det er også brukt til å lage kartene for O-gruppas turorientering "Postjaktå".

 

Klubbens printer har vært i bruk fram til sesongen sluttet sent i september. Den har hatt 23 løypeoppdrag, herav 4 for andre klubber.. Det er blitt skrevet ut nær 3300 kart med løyper.

Vi fikk autorisasjon fra NOF til å printe kart og kart med løyper. Denne kom etter sesong var ferdig, og vi hadde ingen printeoppdrag å rapportere til NOF for 2009. Vi står klar for 2010 sesongen.

 

Spillemidler: O-gruppa er ikke tildelt spillemidler i år.

 

Vi har så og si ikke tatt ut av våre karter på kartlageret. Vi har sendt kartene elektronisk til de bedriftsklubber som har brukt våre kart. Til internt bruk har vi kun sendt elektroniske kart eller printet med printeren og gitt kartene til våre medlemmer..

Det er solgt noen karter til en kunde, rundt  50 kart, mesteparten ble printet.

 

  

Jakob Karlsen

 

 

 TUR-ORIENTERING

 

Kartene som ble brukt var: Vagleskogen, Njåfjell (Klepp IL), Kringleli og Bogafjell. Opplegget med delt sesong ble videreført. Postene i Vagleskogen og Njåfjell ble flyttet i månedsskiftet juni-juli. Sesongen startet opp 28. mars og ble avsluttet 1. november. I alt kunne 80 poster besøkes gjennom sesongen. Alle kodene på postene ble forandret fra 2008, samt mellom 1. og 2. periode.

 

Vi benyttet for andre året orienteringsforbundets nye tilbud; Turorientering på nett. Her oppretter deltakerne sin egen bruker, og registrerer fortløpende kodene på postene de har besøkt. De følger også med på hvordan de ligger an i forhold til merkekravene. Det var 49 personer som opprettet bruker på nettet, noe færre enn i fjor. Av disse var 41 aktive og registrerte postkoder. Av de som benyttet nettregistrering ble det trukket ut en som fikk en gavepremie.

Det har vært mulig å hente GPS-posisjoner for postene på vår hjemmeside.

 

Det var tre poster som ble fjernet, og måtte erstattes. Postkodemerkingen sitter bra, så takk til Otte, som lager disse.

 

Det har blitt solgt 370 konvolutter, noe som er en økning med 62 i forhold til 2008, som også var et bra år. Statoil er største enkeltkunde med 70 konvolutter (21 flere enn i 2008). Sportsforretningene står fremdeles for størsteparten av salget. Salget til bedriftsidrettslagene er noe lavere enn 2008. To firmaer som kjøpte til sammen 85 konvolutter til sine ansatte, bidro i sterk grad til årets gode salgsresultat.

Vi hadde omtale i Stavanger Aftenblad, men reportasjen kom kanskje litt sent i sesongen.

Prisen i 2009 ble økt til kr 170,- pr. konvolutt.

 

Antall innsendte registreringsskjemaer er redusert i forhold til forrige sesong. 37(55) stk. er mottatt, dvs. 10 % av det totale salget. Også antall registrerte deltakere er redusert. Det er sendt ut 49(75) merker og 18(35) diplomer. En reduksjon fra 2008. En deltaker har benyttet seg av muligheten til å kjøpe plakett. Det har kommet flere positive, og en negativ (forbud mot hund på Njåfjell) kommentarer fra deltakerne.

 

Støtteannonsene på baksiden av kartene er en god inntektskilde. Det ble solgt 40 annonser á kr. 400,- samme antall som i 2008.

 

Tur-o-utvalget har hatt en dugnad med konvoluttpakking, som takket være god hjelp ble kjapt unnagjort. Arbeidet med tilrettelegging, annonsesalg, utplassering, vedlikehold og innhenting ble fordelt oss i mellom. O-cad ble benyttet til ferdigstillelse av kartene, noe som gir optimal kvalitet og ingen forskyvning av postringer o.l. Takk til støtte fra Jakob i forbindelse med dette.

 

Utvalget har i 2009-sesongen bestått av :     Svein-Erik Kvame (leder)     Kringleli

                                                              Erling Mauland                  Vagleskogen

                                                              Aud og Oddvar Taksdal       Njåfjell

                                                              Kjell Agnar Lien                 Bogafjell

 

 

Sandnes 12.12.09, Svein-Erik Kvame

 

 

DUGNAD

 

Det lyktes ikke å finne ansvarlig for dugnadsinnsatsen i 2009. Dette området har blitt ivaretatt av løpslederne på de enkelte løp. Øvrig dugnad har blitt koordinert av styret.