LØPSSTATISTIKK FOR NÆR- OG KRETSLØP 2009
        NÆRLØPSKARUSELLEN             KRETSLØP                              
  ST         ST               HH   KM sprint KMUltra KMlang KM stafett KMMellom KMNatt       KlubbM Kristorn-løpa    Stord      
Nr   Navn Klasse 14-apr 28-apr 05-mai 19-mai 02-jun 17-jun 11-aug 18-aug 25-aug 01-sep 08-sep 15-sep 22-sep 24-okt Totalt antall 04.april 19.april 09.mai 10.mai 06.juni 07.juni 15.aug 16.aug 05.sep 19.sep     Totalt antall   natt minneløp lang      
1 Janne T. Aasheim D10N D 4           1 2   1 D D   7 3 D D D     D D D       7 1   D D      
2 Ruth Ø. Skjeldrup D10N                       D D   2                         0              
3 Ingrid Lamark D10N                         D   1   D     D D D D         5 4            
4 Ingrid Skjæveland D11-12N                     3       1   D                     1              
5 Torill Brekken D13-14 D             3 1 4 5 2 2 11 8   1             2       2 1            
6 Vibeke Lamark D17       D   1 2           5   4     3   16 2 5 1         5 2            
7 Aud H. Taksdal D17 D 1 2   1 1 1 2   2 2 1 1 2 12 2 1 1 1 2 1 3 1 2 1     10 1            
8 Ragnhild Auglænd D40         5   1         4 3 13 5                         0              
9 Ann Karin Tjørhom D40 D 1       1   1 2 2 2   2   8 4 2 3 3 9 2 3 1   5     9 1 1 3 3      
10 Håvard Skjæveland H10N                             0   D                     1              
11 Øyvind Lamark H10N                         D   1           D             1 3            
12 August B. Haarr H10N             D               1                         0              
13 Simon B. Haarr H10N             D               1                         0              
14 Andreas Aa Salte H10N             D               1                         0              
15 Ole Kristian Taksdal H10N D 7 7 D D   D 3   D 4 D D   11   D D D D D     D       6 2            
16 Jonas  Haarr H11-12N             1               1                         0              
17 Fredrik  Omdal H17 D       1 1 1           3 1 6   2 3 2 5 2 1 1 2 1     9 4            
18 Erik  Lima H17 D 3 1   6 5 4 1 3 3 3 2 5   12   8 9 9 7 11 8 1 8 7     9 1            
19 Fredrik  Sandal H17 D 2 5 8 D 1 11               7   5 4 3 17 1 6 1   4     8              
20 Morten Sundli H17 D 6 6 9 3 1           5 6   8   9 8 10 16 2             5 3            
21 Oddvar Taksdal H17/40         4 5       D       7 4   7 3 4 25 6 6 3 15       8 2            
22 Lars  Helgeland H17           6               12 2   8                     1              
23 Sven  Hatteland H17     7                       1                         0              
24 Alf Johan Lima H17 D                   D       2   D 7 6           9     4 2            
25 Kjetil Svihus H17             12             23 2   2                     1              
26 Arild  Svihus H17K   4 7 4   7   3 3 D   3     8         45 5 3           3              
27 Tor Brekken H40 D             10 6 5 3 6 8 24 8   14                     1 5            
28 Per Olav Haarr H40         3   3 5       3     4         28   D           2 3            
29 Jakob Karlsen H40         9 7 6 9   4   7 11 26 8   15 11 13 42 9 13     10     7   1 2 2      
                                                                             
   
   
   
                                                                             
        NÆRLØPSKARUSELLEN             KRETSLØP                              
  ST         ST               HH   KM sprint KMUltra KMlang KM stafett KMMellom KMNatt       KlubbM        
Nr   Navn Klasse 14-apr 28-apr 05-mai 19-mai 02-jun 17-jun 11-aug 18-aug 25-aug 01-sep 08-sep 15-sep 22-sep 24-okt Totalt antall 04.april 19.april 09.mai 10.mai 06.juni 07.juni 15.aug 16.aug 05.sep 19.sep     Totalt antall              
30 Svein Erik Kvame H40                           D 1     7 7                 2 1            
32 Otte Omdal H40/50 D   3 2 4 5 1       1     1 8 1 1 1 1 3 2 3   2 1     9 1            
32 Trond Lamark H40       10   6   7         9   4   12 13       11 3         4 4            
33 Tor Geir Espedal H50           7                 1   8                     1              
34 Bjarne  Gimre H50 D           6       2       3                         0 D            
35 Paul Terje Haarr H50                             0         2               1 2            
36 Jan Inge Lunde H50 D 5   1     8         5 6   6   9     8               2 D            
37 Ove Oaland H50     6   7     7 5 8 5 7 7   8   11       7             2 4            
38 Erling  Mauland H50 D 4 2 4   6   9   5 3   2   9                         0 3            
39 Kjell Svihus H60   1   2     5 5 2 2 3 1     8   2 1 5 3 3 3 3         7              
40 Olav Hognestad H60   5 D 7 2                   4       D 4 6             3              
41 Knut Skjæveland H60                     4   D   2   9                     1              
42 Lisebeth S. Omdal Trim   2                         1     1 1                 2              
43 Unni B. Sundli Trim D 3 6   3           4 7 4   7         25               1 1            
44 Hildegunn Oaland Trim     5                       1                         0              
45 Kristin  Skadsem Trim       3                     1                           2            
46 Petter Omdal H17             13               1                         0              
  Totalt antall starter   17 14 13 12 14 15 19 14 8 12 16 16 21 11 201 4 25 17 16 19 17 15 11 8 7     127 25            
D= deltatt   Sum løp Rogaland         513
ST= stafett Sum andre løp i Norge og utland 168
HH= hardhausen VINTERKARUSELL     HØSTK. NATT               Totalsum 2009         681
10.01 24.01 07.02 14.02   26.des 31.des     31.10 14.11 28.11 12.12 7.jan 21.jan 4.feb 4.nov 18.nov 2.des 16.des Totalt
16 10 3 11   A A     11 8 10 7 12 12 13 10 13 12 12 160
                                                                             
  LØPSSTATESTIKK FOR NASJONALE- OG INTERNASJONALE LØP 2009  
        NordJysk Italiensk-       O-FESTIVAL           Skotsk           NM/sen/jun             Craft Cup
        Danmark 5-dagers   saml 26.06 27.06 Stafett   Jokula Odda 2-dagers   VeteranNM Saml. 6-DAGERS     Natt Ultra sprint/K Mellom-K sprintF lang Mellom-F stafett 04.april 21.mai 23.mai 24.mai
  Ann Karin Tjørhom D45L                 30 42 3           12 5 7 20 24 20 5                        
  Janne T Aasheim D10N                 D D             4 5 2 6 4 6 2                        
  Jan Inge  Lunde H55S                                 11 22 16 4 4 21 19                        
  Per Olav Haarr H40A 19 D                       8                                          
  Erik Lima H21A 28 25 75 D 88 62 72   68 76 29   177                     68 37 19 25       D 52 11 25 21
  Fredrik Omdal H17-20E 44 47             22 19 29   177                       48 10   8 37 16 D   36 32 54
  Otte  Omdal H50A/S 36 24             35 34 10   177       1 1 1 1 1 19 1                        
  Fredrik Sandal H21A 14 D 63 52 55 64 36 47 51 69 29   177                     54 41   35       D 61 27 30 25
  Morten  Sundli H17-20E 39 D             71 77 29   177                                     58      
  Arild Svihus H17K                 38 44             8 8 6   9 7 5                        
  Lisebeth Omdal D17C                 55 31             10 4 11 13 18 11 40                        
  Olav  Hognestad H60                 44 36                                                  
  Aud Taksdal D35                 1 2 3                         15                      
  Oddvar Taksdal H35                 30 D     177                                            
  Ole Kristian Taksdal H10N                   D                                                  
  Brit Svihus D55S                                 36 D 30 25 31   31                        
  Anne Lise Lunde D60S                                 33 37 30 22 41 32 29                        
  Kjell Svihus H60S                                 3 3 1 2 6 3 7                        
  Alf Johan Lima Håpen 34   D 77 D 71 D                                       D         63 13 28 23
  Jonas Haarr H11-12N                           3                                          
  Svein-Erik Kvame H40                           11 10                                        
  Trond Lamark H40                               13                                      
              SØRLANDSGALOPPEN       5.-11.juli                                                      
        1. 2. 3. 4. 5. 6. Sam.                                                        
  Kristin  Skadsem D35C 8 13 7 6 6 2 7                                                        
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
  163 8 7 4 4 4 4 4   12 13 7   6 3 1 1   9 9 8 9 8 9 3 3 2 3 1 1 1 3 4 4 4 4
  Sammenlagt i Norges-cupen  
  Fredrik  Omdal H17-18 23
  Erik Lima H21 144