Årsmøte i Ganddal il orientering for o-året 2008

Tirsdag den 29. januar 2009, kl. 19.00

 

                Tilstede: 15 medlemmer

                

  Sak 1: Åpning
    Ingen kommentar til innkalling
    Ingen kommentar til saksliste
  Sak 2: Valg av dirigent: Otte Omdal
  Sak 3: Valg av referent: Agnar Lien
  Sak 4: Gjennomgang av årsmelding:
    Årsrapport fra styret: Rapport godkjent.
    Årsrapport fra sportslig utvalg: Første pkt tillegg + oppstart på høsten torsdager på Sørbø. Natt-trening første innskuddssetning endres til: startet i januar og varte til påske. Med disse endringene ble rapporten godkjent.
    Årsrapport fra teknisk utvalg: Rapport godkjent.
    Regnskapet for 2008. Regnskapet ble gjennomgått av Jan Inge Lunde. Godkjent
  Sak 5: Budsjett for 2009. Budsjettet gjennomgått av Jan Inge Lunde. Kommentar om at kontonr. 3690 Felleslotteri settes til kr 7000, og dette gir et Årsresultat på kr 7000,-. Budsjettet godkjennes med disse endringer.
  Sak 6: Innkomne saker. Ingen
  Sak 7: Valg
     

 

 

Styret:

 

 

 

Leder

Otte Omdal

 

Gjenvalg 1 år

Sekretær

Agnar Lien

 

Ikke på valg.

Kasserer

Jan Inge Lunde

 

Gjenvalg 2 år.

Sportlig utvalg

Oddvar Taksdal

 

Ny 1 år.

Teknisk utvalg

Tor Brekken

 

Ny 2 år.

Sportslig utvalg:

 

 

 

Oppmann

Ann Karin Tjørhom

 

Gjenvalg 2 år.

Trener ansvarlig

Erling Mauland

 

Ikke på valg.

Trening – yngre

Erik Lima

 

Gjenvalg 2 år.

Rekruttering - ansvarlig

Morten Sundli

 

Ny 2 år.

Rekruttering - assistent

Fredrik Omdal

 

Ny 2 år.

Teknisk utvalg:

 

 

 

Kartansvarlig

Jakob Karlsen

 

Ikke på valg.

Tur - Orientering

Svein-Erik Kvame

 

Gjenvalg 2 år.

Dugnad – ansvarlig

 

Styret finner erstatter

Ny 2 år.

Dugnad

Målfrid Bjørnsen

 

Ikke på valg.

Materialforvalter/IT

Bjarne Gimre

 

Ikke på valg.

 

 

 

 

 

 

 

 

Valg komité for 2009/10:

 

 

 

 

Frode Sandal

1 år

 

 

Unni Sundli

1 år

 

 

 

 

 

Kretsting

Oddvar Taksdal

 

 

 

Morten Sundli

 

 

 

 

 

For styret

Agnar Lien