Årsmøte i Ganddal orientering for o-året 2008

 

 

Det innkalles med dette til årsmøte i o-gruppa i Ganddal IL

Sted:  Klubbhuset

Tid:    Torsdag den 29. januar 2009, kl. 19.00

 

 

            Saksliste:

                        Sak 1: Åpning

                        Sak 2: Valg av dirigent

                        Sak 3: Valg av referent

                        Sak 4: Gjennomgang av årsmelding:

                                    Årsrapport fra styret

                                    Årsrapport fra sportslig utvalg

                                    Årsrapport fra teknisk utvalg

                                    Regnskapet for 2008

                        Sak 5: Budsjett for 2009

                        Sak 6: Innkomne saker

                        Sak 7: Valg

                       

                        Årsmøtet avsluttes

 

 

Forslag som ønskes behandlet  på årsmøtet må være innlevert til

 

Otte Omdal, Kommandantvn. 38, 4309 Sandnes

e-mail: leder@gandor.org

 

innen den 13. januar 2009

 

 

Styret