GANDDAL IL

 

ORIENTERING

 

 

 

ÅRSRAPPORT 2008

 

 

 Vedlegg 1: Statistikk

 Vedlegg 2: Nærløpsranking

 Vedlegg 3: Kretsløpsranking

 

 Hele årsrapporten med alle vedlegg som zip'et mappe til nedlasting

 

 

 

STYRETS ÅRSRAPPORT 2008

 

 

Styret i O-gruppa har bestått av:

·         Leder:               Otte Omdal

·         Kasserer:          Jan Inge Lunde

·         Sekretær:          Kjell Agnar Lien

·         Styremedlem:    Geir Mikalsen           Leder sportslig utvalg,

·         Styremedlem:    Frode Sandal           Leder teknisk utvalg.

 

Styret har avholdt 6 styremøter i løpet av sesongen.

 

Sesongavslutningen ble avholdt på klubbhuset 11. desember, med tradisjonelt innhold.  31 medlemmer møtte frem.

 

Medlemstallet endte på 60 medlemmer gjennom 2008

 

Følgende løp er arrangert i 2008:

 

23.januar

Nattløp - Kalbergskogen

Ansv. Otte & Fredrik Omdal

08.mars

Vinterkarusell - Bogafjell

Ansv. Erling Mauland – Kjell Agnar Lien/Bjørn Bjelland

11.april

Sydvesten 08

Kretsmesterskap natt - Bogafjell

Ansv. Kjell Svihus – Frode Sandal

12.april

Sydvesten 08

Kretsranking sprint – Øksnevadvarden

Ansv. Kjell Svihus – Oddvar Taksdal

13.april

Sydvesten 08

Kretsranking lang – Bue/Røysland

Ansv. Kjell Svihus – Ann Karin Tjørhom

22.april

Nærløp – Kringleli

Ansv. Inge Paulsen – Per Olav Haarr

04.juni

Bedriftsløp – Bogafjell

Ansv. Fredrik Sandal – Erik Lima

18.juni

Vagleskogstafett/BM-sytafett – Vagleskogen

Ansv. Paul Terje Haarr – Bjarne Gimre

09.september

Nærløp – Kalbergskogen

Ansv. Jan Inge Lunde – Morten Sundli

 

Klubbmesterskapet ble arrangert fra Plassatjern på Bogafjellkartet 30. september. Løpsleder og løypelegger var Otte Omdal. Her deltok 28 løpere og kvelden ble avrundet med pizza og drøs på klubbhuset.

 

Klubben har i 2008 sesongen hatt 63 aktive løpere.

 

Vi har i 2008 hatt 1 løper med på kretslaget, samt 4 løpere på seniorlaget.

 

I løpet av sommeren deltok flere av klubbens løpere på ulike ”ferieløp” i inn- og utland. Bl.a. kan nevnes o-ringen i Sverige, veteran-VM i Portugal, samt Sørlandsgaloppen og Nordvest-galoppen

 

O-festivalen gikk på Siggerud i Østmarka utenfor Oslo. 11 av våre løpere deltok. Aud H. Taksdal stod for beste resultat med sine 2 2.plasser i D35

 

3 seniorer deltok i NM, individuelt og stafett, samt 1 junior. Her oppnådde stafettlaget det beste resultatet noensinne for GIL-orientering – 26. plass og premiering – kjempebra !!

 

For komplett sportslig oversikt vises til egen rapport m/vedlegg

 

Nybegynnerkurset, som ble arrangert 2 kvelder i april, talte 7 deltakere.

 

Vi fortsatte med Gildesprinten, der Geir Mikalsen også i 2008 la ned et solid stykke arbeid.  Arrangementene ble rettet mot Stangeland, Ganddal og Soma skoler med ca. 380 deltakere.  Som en oppfølging ble det også arrangert 3 Gildekarusell-løp i mai/juni.

 

I desember hadde KOK Elite en treningssamling i Sør-Rogaland. Noen av våre løpere fikk bryne seg mot noen av landets beste o-løpere på disse treningene. Vi hadde ansvaret for å legge ut løypene på ei nattøkt i Vagleskogen.

 

Det har blitt gitt ut et nytt kart i 2008 – Øksnevadvarden. Dette er en del av hovedkartet Øksnevadskogen, oppgradert til sprintnorm. Ellers er 2 nye kart påbegynt og ventes ferdigstilt i løpet av 2009.

 

Regnskapet viser et overskudd på ca kr 45’ på drift og ca kr. 16’ på kart.  Dette retter opp et heller stort underskudd fra 2007. Det vises til detaljert regnskap fra kasserer. 

 

Sportslig har 2008 sesongen gitt oss:

·         19 KM-medaljer, 6 gull, 7 sølv og 6 bronse (17 i fjor)

·         5 rankingvinnere og 5 rankingpremier i kretsløpene

·         4 klassevinnere i Nærløpskarusellen.

2 løpere har deltatt på alle nærløpene.

 

 

Klubben har som vanlig også i år arrangert Tur-orientering på 4 ulike kart rundt i distriktet.  Se egen rapport.

 

Også i 2008 ble det solgt adventskalendere for Lions-Ganddal.

 

 

·         Representanter til Kretsting i Rogaland O-krets:

Ann Karin Tjørhom og Otte Omdal

 

·         Styreverv i Rogaland O-krets for år 2008:

o        Leder kartutvalg:                   Jakob Karlsen

 

·         Representant til GIL’s hovedstyre:      Otte Omdal

 

 

Styret vil takke alle som har hjulpet til med klubbens drift arrangementer på en eller annen måte i 2008

 

Ganddal, 29. januar 2009

 

For styret

 

Otte Omdal

 

RAPPORT FRA SPORTSLIG UTVALG 2008

 

UTVALGET

 

Sportslig utvalg har denne sesong hatt disse medlemmer.

 

           Geir Mikalsen                  Leder / rekrutteringsansvarlig

           Ann Karin Tjørhom           Oppmann

           Erling Mauland                 Treningsansvarlig

           Morten Sundli                  Rekruttering

           Erik Lima                        Ansvar yngre

          

Medlemmene har gjennom sesongen organisert og satt i gang flere aktiviteter innenfor sine områder. Andre medlemmer i o-gruppa har stillet opp og gitt god støtte når aktivitetene ble gjennomført, blant annet har Oddvar Taksdal, som årene før,  vært viktig støttespiller innenfor trening. Videre beskrivelse av aktivitetene står videre beskrevet i rapporten

 

SESONGEN 2008

 

Denne sesongen har klubben hatt 63 løpere som har stilt på løp. De har til sammen sørget for nær 863 o-starter, da har vi regnet med alle terminfesta løp her i kretsen, i Norge og i utlandet. Det er en noe mer enn i fjor, da vi hadde 840 o-starter.  Antallet løpere har økt fra 49 til 63, dvs noe færre starter pr. løper.

 

I nærløpskarusellen har vi i gjennomsnitt vært 16,7 løpere pr løp, mens det i kretsløp har vært 12,1 løpere pr løp.  Dvs. En nedgang i deltagelse på nærløp, men en økning på kretsløpene. 

I Nærløpskarusellen fikk vi 4  1.plasser, 4  2.plasser og 3  3.plasser.

 

I kretsrankingen fikk vi 5 vinnere, Torill Brekken i D 13-14, Aud H. Taksdal i D21, Morten Sundli i H 19-20, Erik Lima i H 21 og Otte Omdal i H50. I tillegg fikk vi 1 andreplass og 2 tredjeplasser.

Viser ellers til sammenlagt resultat i vedlegg.

 

Vi fikk i alt 6 KM titler i år, 5 i individuelle løp og 1 i stafett. To av disse ble tatt av Aud H.Taksdal-D21, i KM -ultra og –mellom. Det ble også gull til Torill Brekken, D13-14, Fredrik Omdal, H17-20 i KM-lang og Morten Sundli, H19-20, ultra.  D17-laget tok gull på stafett. Videre fikk vi 5 sølv og 6 bronsemedaljer i individuelt. Vi fikk videre 2 sølv i stafett til H17 og H140 lagene.  I alt tok vi 19 KM-medaljer.  Dette er to mer enn i fjor.

Gledelig at vi har fått ett nytt navn på medaljelisten, nemlig Torill Brekken i D13-14, hun tok også sølv i DM-vest, både i individuelt og i stafett.

 

Vi hadde 3 seniorløpere  og en junior med i NM-uka dette året.  Her fikk Fredrik Omdal, Fredrik Sandal og Erik Lima 26.plass på stafett, dette er premieplass.  Meget bra.  I tillegg deltok Fredrik Omdal, Fredrik Sandal og Erik Lima,  i NM-natt og –sprint, Morten Sundli i NM-sprint og Fredrik Omdal i  NM-ultra.

 

Vi har hatt en løper med på kretslaget i år, Fredrik Omdal. I regi av kretslaget har han deltatt på treningssamlinger og i Craft-Cupen ( norges-cupen ).

 

 

Klubbmesterskapet ble i år arrangert på høsten på Foss-Eikeland.  28 løpere deltok.  Kvelden ble avsluttet med pizza på klubbhuset.

 

Vi har også hatt løpere som har vært i Danmark og deltatt på Nord-jysk 2 dagers i mars.  I tillegg var noen løpere på påskeløp i Tsjekkia (sammen med kretslaget).

 

En del løpere reiste også i år på Norsk O-festival som i år ble avholdt på Oslo øst.

Beste resultat her oppnådde Aud H.Taksdal med to andreplasser i D35. 

 

I sommer har folk fra klubben deltatt på Sørlandsgaloppen, Nordvestgaloppen, Svensk 5-dagers i Sælen og Veteran-VM i Portugal. 

 

Viser ellers til resultater i vedlagt tabell.

 

AKTIVITETER MOT REKRUTTERING

 

NYBEGYNNERKURS:

Vi arrangerte et nybegynnerkurs 2 kvelder i april. En kveld på Stangeland skole og en kveld i Vagleskogen.  Geir var hovedinstruktør, med Morten Sundli, Fredrik Omdal som hjelpeinstruktører. Denne gang var det 7 deltakere som deltok på kurset. De var i alder 8-60 år.

 

 

GILDE SPRINTEN 2008

 

Dette året har har 3 skoler vært med på opplegget . Det var Ganddal, Soma og Stangeland skoler. Skolene stilte opp med tre årsklasser dette året, 5. 6. og 7. klassetrinn. Ca. 380 elever deltok til sammen.

Elevene fra Soma og Stangeland møtte opp i Vagleskogen og kunne velge mellom to o- løyper . Til elevene på Ganddal skole benyttet vi skolekartet Ganddal skole. Elevene hadde hatt litt opplæring i kart og kompass på forhånd på skolen.

 

Geir Mikalsen har vært den som har vært ansvarlig for gjennomføringen.

 

GILDEKARUSELLEN

 

Som et oppfølgingstiltak etter Gildesprinten ble det tre torsdager i mai/juni arrangert  tre karuselløp, rettet spesielt mot nybegynnere og rekrutter. Løpene ble arrangert i Vagleskogen, Ganddal skole og Bogafjell. På disse løpene deltok til sammen 40 rekrutter (+ foreldre).  Størst deltakerantall hadde vi på Ganddal skole-kartet, der vi klarte å gjøre enkelte tilfeldige i skolegården nysgjerrige på o-sporten.

Klubben mottok stipend på kr. 4000,- for å gjennomføre dette tiltaket.

 

 

 

AKTIVITETER INNEN trening

 

Gjennom året er disse aktiviteter gjennomført :

·         Innetreninger mandagskveldene i Lundehaugen v.skole fram til slutten av februar/mars.

·         Intervalltreninger på onsdagene i Vagleskogen, lysløypa/ Tjødnamyr i vinterhalvåret før sesongstart. Disse ble startet opp igjen sist høst og pågår til sesongstart.

·         Natt-treninger,  fortsatte utover  vinteren, etter oppstart på høsten. Oddvar ledet disse. Disse har også vært åpne for andre løpere.

·         Intervalltrening i terrenget med start fra Tronsholen klokken 1500 lørdager hele året. Åpen trening for alle

·         Langturer på søndagene gjennom vinterhalvåret fram til sesongstart.

Disse er startet opp igjen for denne vinteren

 

De aktiviteter som er oppført uten personer er blitt ledet av utvalgets medlemmer.

 

 

 

RAPPORT FRA TEKNISK UTVALG 2008

 

UTVALGET

 

Utvalget har bestått av følgende medlemmer

 

·         Frode Sandal                     Leder og IT-ansvarlig

·         Jakob Karlsen                    Kartansvarlig

·         Unni Sundli                        Dugnadsansvarlig

·         Målfrid Bjørnsen                 Dugnad

·         Svein-Erik Kvame               Tur-orientering ansvarlig

·         Bjarne Gimre                     Materiell ansvarlig

 

 

RAPPORT FRA KARTUTVALGET SESONGEN 2008

 

O-gruppas kartansvarlig har vært Jakob Karlsen. Han har hatt oppsyn og forvaltning av klubbens kartbeholdning. Han har gjort en del OCAD oppgaver , kartoppdateringer og har styrt klubbens printer med løypeprinting.

 

Klubben har i år gitt ut kartet Øksnevadvarden. Det er et kart beregnet for sprintløp og laget etter sprintkartnorm. Det ble tatt i bruk i 12. april da O-gruppa arrangerte Ranking løp med sprintløp.

Kartet ble sendt inn til NOF sin kartkonkurranse høsten 2008 i klassen sprintkart. Det kom på 16. plass av 22 kart. Jakob synfarte og tegnet kartet.

Det ble gjort en mindre synfaring med kartet "Bogafjell" i mars før KM Natt den 11. april. Det ble hogd ut gater langs høyspentlinjene i terrenget, og de måtte inn på kartet før KM løypene ble printet.

På de andre kart vi har brukt har vi tatt noen få korreksjoner når vi har arrangert løp . Det er gjort i samarbeid med løypeleggere og Jakob.

Det jobbes med synfaring og tegning med 3 karter. Synfaring og tegning gjøres blant o-gruppas ungdommer. Ett kart laget over Sandved Terrasse, ett over Neseskogen ved Ålgård og ett ved Bogafjell skole. Disse kart regnes med å bli fullført i 2009.

 

Vi er en gruppe på 10 medlemmer som nå har OCAD programmet i bruk. De fleste har brukt dette til planlegging av løypene for de løp klubben har arrangert i år. Det er også brukt til å lage kartene for O-gruppas turorientering "Postjaktå".

 

Klubbens printer har vært i bruk så å si hele året. Den har hatt 21 løypeoppdrag, herav 5 for andre klubber. De er fornøyd med kvalitet på de løypeprint de har fått av oss. Det er blitt skrevet ut nær 3300 kart med løyper.

 

Jakob deltok på kartmøte i NOF's regi i Bergen 15. og 16. november 2008 ( O-Gallaen ).

 

Spillemidler: O-gruppa er ikke tildelt spillemidler i år.

 

Bruken av skriveren gjør at det er brukt lite av våre karter på kartlageret. Ved salg av karter til bedrift er disse sendt over elektronisk - og da med krav om at de sletter kartfil etter bruk.

Det er solgt noen karter til en kunde, rundt  50 kart. Noen karter er også tatt til løypeplanlegging. Noen av de eldre kartene er tatt ut av lageret, ellers er lageret urørt. Siste opptelling viser god beholding av kartene på lageret.

 

Kart beholding pr. 31.12.2008

 

Bogafjell               2005             3900 stk.

Bogafjell               1999                   0 stk.

Bue-Røysland        2006             1200 stk.

Djupli                   1989             2500 stk.

Edlandsfjell Øst      1982                   0 stk.

Edlandsfjell Vest     1990                   0 stk.

Ganddal Skole        2004             1970 stk.

Hålandsskogen       1984             1000 stk.

Kalbergsskogen      2000             1390 stk.

Kringleli 15.000      1994               225 stk.

Kringleli 10.000      1994               600 stk.

Kringleli 10.000      1998               550 stk.

Lundehaugen         1995             2300 stk.

Osland 15.000        1992               140 stk.

Osland 10.000        1992             1500 stk.

Søylandheia           1991                   0 stk.

Vagleskogen          2006             1500 stk.

Åslandsnuten         1989               300 stk.

 

 

Jakob Karlsen

 

 

TURORIENTERING - ÅRSRAPPORT FOR 2008

 

Kartene som ble brukt var: Vagleskogen, Njåskogen (Klepp IL), Øksnevadskogen og Bogafjell. Opplegget med delt sesong ble videreført. Postene i Vagleskogen og i Njåskogen ble flyttet i månedsskiftet juni-juli. Sesongen startet opp 15. mars og ble avsluttet 1. november. I alt kunne 80 poster besøkes gjennom sesongen. Alle kodene på postene ble forandret fra 2007, samt mellom 1. og 2. periode.

 

Vi benyttet for første gang orienteringsforbundets nye tilbud; Turorientering på nett. Her oppretter deltakerne sin egen bruker, og registrerer fortløpende kodene på postene de har besøkt. De følger også med på hvordan de ligger an i forhold til merkekravene. Det var bra respons på dette tilbudet. Over 60 personer opprettet bruker på nettet. Av disse var 45 aktive og registrerte postkoder. Av de som benyttet nettregistrering ble det trukket ut en som fikk en gavepremie.

Det har vært mulig å hente GPS-posisjoner for postene på vår hjemmeside.

 

Det var tre poster som ble fjernet/flyttet på. To av disse ble funnet i området, mens en måtte erstattes. De postene dette gjelder har nok kanskje stått litt for synlig i forhold til allmenn ferdsel. Mottok også tre henvendelser fra personer som mente det manglet poster, men disse var på plass.

Det har vært lite problemer med postkodemerkelappene. Takk til Otte som lager disse.

 

Det har blitt solgt 308 konvolutter, noe som er en økning med 53 i f.t. 2007. Statoil er største enkeltkunde med 49 konvolutter (5 flere enn i 2007). Sportsforretningene står fremdeles for størsteparten av salget. Salget til bedriftsidrettslagene er tilsvarende 2007.

 

Det kan være flere årsaker til det økte salget. Vi hadde godt salg på nye salgssteder på Jæren, omtale i Jærbladet og Sandnesposten og oppslag på infotavler ved p-plassene ved terrengene.

Det faktum at Sandnes hadde økt prisen på sine konvolutter har nok også hatt betydning.

Vi bør også vurdere å øke prisen noe i 2009, bl.a. pga. de økte avgiftene til NOF.

 

Antall innsendte registreringsskjemaer har økt i forhold til forrige sesong. 55(36) stk. er mottatt, dvs. ca. 18 % av det totale salget. Også antall registrerte deltakere har hatt en bra økning. Det er sendt ut 75(50) merker og 35(19) diplomer. En bra økning fra 2007. Fire deltakere har benyttet seg av muligheten til å kjøpe plakett. Det har kommet flere positive, og ingen negative kommentarer fra deltakerne.

 

Støtteannonsene på baksiden av kartene er en god inntektskilde. Det ble solgt 40 annonser á kr. 400,- samme antall som i 2007.

 

Tur-o-utvalget har hatt en dugnad med konvoluttpakking, som takket være god hjelp ble kjapt unnagjort. Arbeidet med tilrettelegging, annonsesalg, utplassering, vedlikehold og innhenting ble fordelt oss i mellom. O-cad ble benyttet til ferdigstillelse av kartene, noe som gir optimal kvalitet og ingen forskyvning av postringer o.l. Takk til brukerstøtte fra Jakob i forbindelse med dette.

 

Utvalget har i 2008-sesongen bestått av : Svein-Erik Kvame (leder)  Bogafjell

                                                          Erling Mauland                 Vagleskogen

                                                          Aud og Oddvar Taksdal      Njåskogen

                                                          Kjell Agnar Lien                Øksnevadskogen

 

Sandnes 15.01.09, Svein-Erik Kvame

 

 

ÅRSRAPPORT  -   DUGNADSGRUPPA

 

Også i år har det vært loddsalg og salg av Lions julekalendere.

Ellers var det Sydvesten som var det største løftet, også for dugnadsgruppa. Fredag stilte vi med kun saft, men både lørdag og søndag var det salg av både kald og varm mat, ellers hadde vi også ansvaret for småtrollene.

På bedriftsløpet hadde vi salg av kaker, boller og drikke. Ellers har vi hatt kakesalg og småtrollregistering på nærløpene, inkludert vinterkaruselløpet.

Juleavslutningen ble holdt på tradisjonelt vis.

 

Unni B. Sundli                                                                  

leder