Protokoll fra årsmøte i orienteringsgruppa for o-året 2007

 

 

Tirsdag den 24. januar 2008, kl. 18.00

 

               

 

Tilstede: 17 medlemmer

 

                       

Sak 1: Åpning

                                    Ingen kommentar til innkalling

                                    Ingen kommentar til saksliste

                       

 

Sak 2: Valg av dirigent: Geir Mikalsen

                       

 

Sak 3: Valg av referent: Liv Randi Paulsen

                       

 

Sak 4: Gjennomgang av årsmelding:

Årsrapport fra styret: Merknader angående deltagelse i Tio-mila ”Og vi stilte med ett damelag og deler av et herrelag i årets Tio-mil” Rapport godkjent, med denne rettelse.

Årsrapport fra sportslig utvalg: Rapport godkjent.

Årsrapport fra teknisk utvalg: Rapport godkjent.

Regnskapet for 2007. Regnskapet ble gjennomgått av Jan Inge Lunde. Godkjent

 

 

Sak 5:  Budsjett for 2008. Budsjettet gjennomgått av Jan Inge Lunde. Kommentar om at det ikke burde lages budsjett med tap.  Kontonr. 7510 settes i 0 og konto 3320 settes til 55000,00 Budsjett godkjennes med disse endringer.

 

 

Sak 6: Innkomne saker. Ingen

                       

  

Sak 7: Valg

 

 

Styret:

 

 

 

Leder

Otte Omdal

 

Gjenvalg 1 år

Sekretær

Agnar Lien

 

Ny 2år

Kasserer

Jan Inge Lunde

 

Ikke på valg

Styremedlem

Geir Mikalsen

Leder sportslig utvalg

Ikke på valg

Styremedlem

Frode Sandal

Leder teknisk utvalg

Ikke på valg

Sportslig utvalg:

 

 

 

Påmelder

Anne Karin Tjørhom

 

Ikke på valg

Trener ansvarlig

Erling Mauland

 

Gjenvalg 2 år

Trening – yngre

Erik Lima

 

Ikke på valg

Rekruttering - ansvarlig

Geir Mikalsen

 

Ikke på valg

Rekruttering - assistent

Morten Sundli

 

Gjenvalg 2 år

Teknisk utvalg:

 

 

 

Kartansvarlig

Jakob Karlsen

 

Ny 2 år

Tur - Orientering

Svein-Erik Kvame

 

Ikke på valg

Dugnad – ansvarlig

Unni Sundli

 

Ikke på valg

Dugnad

Målfrid Bjørnsen

 

Gjenvalg 2år

Materialforvalter

Bjarne Gimre

 

Gjenvalg 2år

It-ansvarlig

Frode Sandal

 

Ikke på valg

Valgkomité for 2008/9:

 

 

 

 

Liv Randi Paulsen

1 år

 

 

Styret finner en kandidat

1 år

 

 

 

 

 

Repr. til kretstinget -08

Otte Omdal

 

 

 

Ann Karin Tjørhom

 

 

 

 

 

For styret

Liv Randi Paulsen