GANDDAL IL

ORIENTERING

 

 

ÅRSRAPPORT 2007

Vedlegg:

Kretsranking
Nærløpsranking
Løpsstatistikk

 

Hele årsrapporten med vedlegg for nedlasting og utskrift - zip'et mappe

 

STYRETS ÅRSRAPPORT 2007

 

 

Styret i O-gruppa har bestått av:

Leder: Otte Omdal  
Kasserer: Jan Inge Lunde  
Sekretær: Liv Randi Paulsen  
Styremedlem: Geir Mikalsen Leder sportslig utvalg
 Styremedlem: Frode Sandal Leder teknisk utvalg

 

Styret har avholdt 8 styremøter i løpet av sesongen.

 

Juleavslutningen ble avholdt på klubbhuset 13. desember, med grøt, bingo, film og premieutdeling,  34 medlemmer møtte frem.

 

Medlemstallet endte på 65 medlemmer gjennom 2007

 

Følgende løp er arrangert i 2007:

 

3. mars

Vinterkarusell i Vagleskogen

Ansv. Ann Karin Tjørhom og Liv Randi Paulsen

24. april

Nærløpskarusell på Bue/Røysland

Ansv. Kjell Svihus og Aud H. Taksdal/Oddvar Taksdal

16. mai

Bedriftsløp BM-stafett i Bogafjell

Ansv. Svein Øderud og Bjarne Gimre

22. mai

Nærløpskarusell på Bogafjell

Ansv. Svein-Erik Kvame og Jakob Karlsen

9. juni

NM for NHIF (sykehus og helsepersonell9 i Sørmarka

Ansv. Svein Øderud og Bjarne Gimre

13. august

Junior landslagssamling – 2 økter i Njåskogen

Ansv. Per Olav Haarr og Otte Omdal

22. august

Bedriftsløp BM-indiduelt i Kringleli

Ansv. Jan Inge Lunde og Erik Lima/Fredrik Sandal

28. august

Nærløpskarusell i Øksnevadskogen

Ansv. Paul Terje Haarr og Fredrik Omdal

 

Klubbmesterskapet ble arrangert på Alsvik 14. juni i samarbeid med Vaulen OK. Morten Sundli hadde lagt krevende og gode kløyper

 

Klubben har i 2007 sesongen hatt 49 aktive løpere.

 

Vi har i 2007 hatt 5 løpere med på kretslaget. For detaljer vises det til rapport fra sportlig utvalg.

 

Sommerens ferieløp var Skotsk 6 dagers som gikk i området rundt Aviemore. 11 løpere representerte klubben. Ellers deltok 3 løpere i Sørlandsgaloppen. 4 av våre kretslagsmedlemmer deltok i italiensk 5-dagers i Trivento og vi stilte med ett damelag og ett herrelag i årets

10-O mil.

 

O-festivalen gikk på Hovden og vi hadde 20 deltakere. Fredrik Omdal ble klassevinner i begge individuelle distanser.

 

3 seniorer deltok i NM, individuelt og stafett, samt 1 junior.

 

Nybegynnerkurset, som ble arrangert 2 kvelder i april, talte 5 deltakere.

 

Vi fortsatte med Gildesprinten, der Geir Mikalsen også i 2007 la ned et solid stykke arbeid.  Arrangementene ble rettet mot Stangeland, Ganddal og Soma skoler med ca. 400 deltakere.  Som en oppfølging ble det også arrangert 3 Gildekarusell-løp på høsten.

 

Dugnaden i 2007 var NM individuelt for NHIF i  Sørmarka og to treningsøkter i Njåskogen i f.m.  juniorlandslagssamling.

 

På kartfronten har det kun vært mindre revideringer av våre kart i Øksnevadskogen, Vagleskogen og Bogafjell. Ellers har det blitt investert i en laserskriver for kartprinting. Den har blitt flittig benyttet både til våre egne arrangementer og for andre klubber.

 

Regnskapet har et underskudd på ca kr 90’ på drift og et overskudd på ca kr. 42’ på kart.  Dette skyldes i hovedsak stor deltakelse på løp og dertil store reiseutgifter. Dette er positivt for klubben, men det fordrer større inntekter for å bringe balanse i regnskapet. I tillegg har det vært store utgifter til materiell. Det vises til detaljert regnskap fra kasserer. 

 

Sportslig har 2007 sesongen gitt oss:

·         17 KM-medaljer, 5 gull, 8 sølv og 4 bronse (16 i fjor)

·         3 rankingvinnere og 8 rankingpremier i kretsløpene

·         4 klassevinnere i Nærløpskarusellen, totalt 2 premier.(prem. tom. 16 år)

2 løpere har deltatt på alle nærløpene.

 

Første uken i august deltok Fredrik Omdal på Hovedløpet/O-landsleiren i Asker og oppnådde meget gode plasseringer.

 

Klubben har som vanlig også i år arrangert Tur-orientering på 4 ulike kart rundt i distriktet.  Se egen rapport.

 

Også i 2007 ble det solgt adventskalendere for Lions-Ganddal.

 

 

·         Representanter til Kretsting i Rogaland O-krets:

Kjell Svihus og Inge Paulsen

 

·         Styreverv i Rogaland O-krets for år 2007:

o        Leder kartutvalg:                   Jakob Karlsen

o        Revisor                                Jan Inge Lunde

 

·         Representant til GIL’s hovedstyre:      Otte Omdal

 

 

Styret vil takke alle som har hjulpet til med klubbens drift arrangementer på en eller annen måte i 2007

 

Ganddal, 21. januar 2008

 

For styret

 

Otte Omdal

 

 

 

 

 

 

RAPPORT FRA SPORTSLIG  UTVALG 2007

 

UTVALGET

Sportslig utvalg har denne sesong hatt disse medlemmene

             

Geir Mikalsen Leder/rekrutteringsansvarlig
Ann Karin Tjørhom Oppmann
Erling Mauland Treningsansvarlig
Morten Sundli Rekruttering
Erik Lima Ansvar Yngre

Medlemmene har gjennom sesongen organisert og satt i gang flere aktiviteter innenfor sine områder. Andre medlemmer har stilt opp og gitt god støtte når aktivitetene ble gjennomført. Oddvar Taksdal har, som tidligere år, vært viktig støttespiller innenfor trening spesielt for de yngre. Videre beskrivelse av aktivitetene står beskrevet i rapporten.

 

SESONGEN 2007

 

Denne sesongen har klubben hatt 49 løpere som har stilt på løp. De har til sammen sørget for nær 840 o-starter, da har vi regnet med alle terminfesta løp her i kretsen, i Norge og i utlandet. Det er en del mer enn i fjor, da vi hadde 670 o-starter.

 

I nærløpskarusellen har vi i gjennomsnitt vært 17,6 løpere pr løp, mens det i kretsløp har vært 10,6 løpere pr løp.

I Nærløpskarusellen fikk vi 4  1.plasser, 3  2.plasser og 4  3.plasser.

 

I kretsrankingen fikk vi 3 vinnere, Fredrik Omdal i H 15-16, Morten Sundli i H 19-20 og Erik Lima i H 21. I tillegg fikk vi 2 andreplasser og en 3.plass.

Viser ellers til sammenlagt resultat i vedlegg.

 

Vi fikk i alt 5 KM titler i år, 4 i individuelle løp og 1 i stafett. Tre av disse ble tatt av Fredrik Omdal - H16, i KM-natt, -sprint og –lang, gull og til Aud Taksdal - D17 i KM-sprint og til H140-laget i stafett. Videre fikk vi 7 sølv og 3 bronsemedaljer i individuelt. Vi fikk videre et sølv til H17-laget.  Dette var en meget sterk prestasjon av vårt unge lag som bestod av Fredrik Omdal, Fredrik Sandal og Erik Lima. Vi fikk og 1 bronse i D17.  I alt tok vi 17 KM-medaljer.  Dette er en mer enn i fjor.

Vi hadde bare 3 seniorløpere med i NM-uka dette året.  I tillegg deltok også Morten Sundli, H19-20,  i NM-natt og NM-sprint.

 

 

Vi har hatt med fem ungdomsløpere på kretslaget i år, Erik Lima, Sven Hatteland, Fredrik Sandal, Morten Sundli og Fredrik Omdal. I regi av kretslaget har de deltatt på treningssamlinger.  De har og deltatt i de fleste norgesmesterskapene og i Craft-Cupen.

 

 

En løper, Fredrik Omdal deltok i Hovedløpet. Han løp inn til et meget bra resultat med en 8.plass på langdistansen i klasse H16. En enda sterkere prestasjon gjorde han under  O-festivalen på Hovden.  Her vant han både mellom- og langdistansen.  Han fikk for disse prestasjonene tildelt NOF´s pokal.

Klubbmesterskapet ble i år arrangert på Alsvik sammen med Vaulen.  20 løpere deltok.

 

Vi har også hatt løpere som har vært i Danmark og deltatt på Nord-jysk 2 dagers og påskeløpene.  I tillegg stilte klubben damelag til 10-O-MILA i Eskilstuna i april.  Våre 5 kretslagsløpere var og med her på kretsen sitt herrelag.

 

I sommer har folk fra klubben deltatt på Sørlandsgaloppen, Italiensk 5-dagers og Skotsk 6-dagers. 

 

Viser ellers til resultater i vedlagt tabell.

AKTIVITETER MOT REKRUTTERING

 

NYBEGYNNERKURS:

Vi arrangerte et nybegynnerkurs 2 kvelder i april. En kveld i klubbhuset og en kveld i Vagleskogen.  Bjarne Gimre var hovedinstruktør, med Morten Sundli, og Geir Mikalsen som hjelpeinstruktører. Denne gang var det 5 deltakere som deltok på kurset. De var i alder 9-11 år. En av deltakerne på kurset var  ivrig og stilte opp på Rekrutteringskarusellen, som det var lagt opp til på 4 av tirsdagsløpene. Han har også deltatt på flere av nærløpene, godt fulgt opp av Kjell Svihus.

 

 Rekrutteringskarusellen skulle i utgangspunktet være hovedarrangement 4 tirsdager, men rekrutteringsansvarlig synes ikke nok fokus ble lagt på de yngre løperne. Erfarne løpere har mest fokus på seg selv. Dette ble også tatt opp i Sportslig utvalgs rapport i for 2006.

 

GILDE SPRINTEN 2007.

Dette året har har 3 skoler vært med på opplegget . Det var Ganddal, Soma og Stangeland skoler.. Skolene stilte opp med tre årsklasser dette året, 5. 6. og 7. klassetrinn. Ca. 400 elever deltok til sammen.

Elevene møtte opp i Vagleskogen og kunne velge mellom to o- løyper .. Elevene hadde hatt litt opplæring i kart og kompass på forhånd på skolen.

Geir Mikalsen har vært den som har vært avsvarlig for gjennomføringen. Takk til de som har stilt opp fra klubben for øvrig.

 

GILDEKARUSELLEN

Som et oppfølgingstiltak etter Gildesprinten ble det tre torsdager i september arrangert  tre karuselløp, rettet spesielt mot nybegynnere og rekrutter. Løpene ble arrangert i Vagleskogen, Ganddal skole og Øksnevadskogen. På disse løpene deltok til sammen 18 rekrutter (+ foreldre). Et skuffende lavt tall, noe som kan skyldes årstid og for dårlig markedsføring. Størst deltakerantall hadde vi på Ganddal skole-kartet, der vi klarte å gjøre enkelte tilfeldige i skolegården nysgjerrige på o-sporten.

 

 

Kanskje bør en tenke en del mer på å ikke gjemme seg langt bort i skogen skal en lykkes med rekrutteringen. Klubben mottok stipend på kr. 5000,- for å gjennomføre dette tiltaket. Midlene ble hovedsakelig benyttet til å kjøpe inn nye premier.

 

Gilde karusellen blir videreført 2008. Da blir løpene lagt til vårhalvåret.

 

AKTIVITETER INNEN trening

 

Gjennom året er disse aktiviteter gjennomført :

·         Innetreninger mandagskveldene i Lundehaugen v.skole fram til slutten av februar/mars. Startet opp igjen i høst og pågår til våren.

·         Intervalltreninger på onsdagene i Vagleskogen, lysløypa/ Tjødnamyr i vinterhalvåret før sesongstart. Disse ble startet opp igjen sist høst og pågår til sesongstart.

·         O-teknisk/natt treninger for ungdomsløperne på tirsdager i vinter/vår. Oddvar Taksdal ledet disse treningene. Ungdommer fra andre klubber har også deltatt her (naboklubber og kretslaget )

·         Intervalltrening i terrenget med start fra Tronsholen klokken 1500 lørdager hele året. Åpen trening for alle

·         Langturer på søndagene gjennom vinterhalvåret fram til sesongstart.

Disse er startet opp igjen for denne vinteren

 

De aktiviteter som er oppført uten personer er blitt ledet av utvalgets medlemmer.

 

 

RAPPORT FRA TEKNISK UTVALG 2007

 

UTVALGET

 

Utvalget har bestått av følgende medlemmer

 

·         Frode Sandal                     Leder og IT-ansvarlig

·         Erlend Kveinen                   Kartansvarlig

·         Unni Sundli                        Dugnadsansvarlig

·         Målfrid Bjørnsen                 Dugnad

·         Svein-Erik Kvame               Tur-orientering ansvarlig

·         Bjarne Gimre                     Materiell ansvarlig

                                                       

Det ble arrangert en aktivitetskveld på Ålgård i regi av O-kretsen, hvor OCAD-løypelegging og bruk av E-timing tidtakerprogram var en del av programmet. Her deltok 6 medlemmer i OCAD-delen; Otte og Fredrik Omdal, Erik Lima, Svein-Erik Kvame, Oddvar Taksdal og Jakob Karlsen.

På høsten ble det arrangert en klubbkveld hvor tidtagerprogrammet E-timing ble gjennomgått. Instruktør var Frode Sandal og deltakere var; Svein-Erik Kvame, Aud H. Taksdal, Morten Sundli, Erik Lima, Fredrik og Otte Omdal.

 

RAPPORT FRA KARTUTVALGET SESONGEN 2007

 

O-gruppas kartansvarlig har vært Erlend Kveinen. Han har hatt oppsyn og forvaltning av klubbens kartbeholdning. Jakob Karlsen har gjort en del OCAD oppgaver , kartoppdateringer og løyper.

 

Det er ikke gitt ut nye eller reviderte karter i klubbens regi dette år. På noen av kartene som er brukt til våre arrangementer er det blitt gjort enkle korreksjoner . Dette er ting som kunne gjøres elektronisk på PC med OCAD tegneprogram, og tatt etterhvert for hvert løpsarrangement.

 

Klubben kjøpte inn siste versjon av OCAD programmet ( OCAD 9 ) . Dette er installert hos Jakob Karlsen. 8 andre medlemmer har fått kopi av programmet med tanke på planlegge løyper til de ulike løp klubben har arangert.

 

Klubben har også kjøpt inn en farge laserskriver. Det er i tråd med tendens der løyper etterhvert blir tegnet med OCAD og skrevet ut med fargeskriver. Den skriver ut i A4, den størrelse ble valgt ut fra pris og størrelse på skriver og antall print i A4. Antall A3 print ble antatt så lite at det kunne skrives ut hos andre. Skriveren er satt opp hos Jakob Karlsen som har sørget for skrivejobbene.

Gjennom sesongen har skriveren hatt 18 løypeoppdrag, herav 3 for andre klubber. Det er blitt skrevet ut nær 3000 kart med løyper, det viser at skriveren har hatt et aktivt program. Kvaliteten på de utskrevne løyper har vært ganske bra, det er tilbakemelding vi har fått fra løperne som har deltatt på løpene våre.

 

Bruken av skriveren har også gjort sitt til at det er brukt lite av våre karter på kartlageret. Det er solgt noen få karter til et bedriftsidrettslag og 25 - 30 karter til 2-3 kunder. Siste opptelling viser god beholding av kartene på lageret.

 

Vi har oppdatert grunneiere på noen av kartene våre, Bue - Røysland, Øksnevadsskogen og Kalbergsskogen.

Sandnes Kommune hadde ny kommuneplan for idrett, fritid og friluftsliv ute til høring i høst.

O-gruppa leverte inn sitt innspill til denne, skrevet  av Jakob.

Spillemidler: O-gruppa ha fått innvilget og utbetalt kr. 25.000 av Bjerkreim kommune for kartet Bue-Røysland.

 

Kart beholding pr. 31.12.2007

 

Bogafjell 2005 3960 stk.
Bogafjell 1999 925 stk. ( inkl. kotekart )
Bue-Røysland 2006 1500 stk.
Djupli 1989 2500 stk.
Edlandsfjell Øst 1982

1635 stk.

Edlandsfjell Vest 1990 3200 stk.
Ganddal Skole 2004 1970 stk.
Hålandsskogen 1984 1000 stk.
Kalbergsskogen 2000 1390 stk.
Kringleli 1994+1998 820 stk.
Lundehaugen 1995 2300 stk.
Osland 1992 1645 stk.
Søylandheia 1991 1500 stk.
Vagleskogen 2006 1500 stk.

 

Erlend Kveinen og Jakob Karlsen

 

TUR-ORIENTERING 2007

 

Kartene som  ble brukt var: Vagleskogen, Alsvik (Vaulen OK), Kalbergskogen og Bue-Røysland. Opplegget med delt sesong ble videreført. Postene i Vagleskogen og på Alsvik ble flyttet i månedsskiftet juni-juli. Sesongen startet opp 1. april og ble avsluttet 1. november. I alt kunne 80 poster besøkes gjennom sesongen. Alle kodene på postene ble forandret fra 2006, samt mellom 1. og 2. periode.

Elektronisk registrering ble videreført. Skjema, likt det som følger med i konvolutten, kunne lastes ned fra hjemmesiden og returneres via e-post som vedlegg. For å unngå at noen lot seg friste til ”gjenbruk” av andres kart, måtte dette skjemaet påføres verifikasjonsnr. som er unikt for hver solgte konvolutt. Vi mottok 6 registreringer pr. e-post, som er det sammen som for sesongen 2006. Opplegget vil bli videreført i 2008.

GPS lokalisering av postene med tilhørende mulighet for elektronisk registrering ble videreført, men vi fikk ikke inn noen registreringer denne sesongen. Denne ordningen vurderes for sesongen 2008. En av de som benyttet e-post ble trukket ut og fikk en gavepremie.

 

Postene har fått stå helt i fred i denne sesongen. Pga. problemer i 2006 prøvde vi å sette postskiltene litt mindre synlig. Vi mottok 5 henvendelser fra personer som mente det manglet postskilt, men da vi sjekket var de på plass. Henvendelsene fordelte seg på alle kartene.

Det har ikke vært problemer med postkodemerkelappene. Så takk til Otte som lager disse.

 

Undertegnede solgte konvolutter på det første bedriftsløpet. Samtidig hentet de bedrifts-idrettslagene som hadde bestilt, sine konvolutter. Tilsvarende opplegg bør vurderes i 2008.

Det har blitt solgt 255 konvolutter, noe som er en forsiktig økning i f.t. 2006. Statoil er største enkeltkunde med 44 konvolutter (10 flere enn i 2006). Sportsforretningene står fremdeles for størsteparten av salget. Salget til bedriftsidrettslagene er tilsvarende 2006.

 

Antall innsendte registreringsskjemaer er fremdeles lavt i forhold til antall solgte konvolutter. Kun 36(47) stk. er mottatt, dvs. ca. 15 % av det totale salget, en reduksjon fra forrige sesong. Antallet registrerte deltakere er 67(94), en kraftig reduksjon fra 2006. Det er sendt ut 50(70) merker (34 gull - 11 sølv - 5 bronse) og 19(24) diplomer. Totalt en reduksjon fra 2006. 1 deltaker (av 1 mulige) har benyttet seg av muligheten til å kjøpe plakett. Det har kommet flere positive, og ingen negative kommentarer fra deltakerne.

 

Litt statistikk basert på de registrerte deltakerne: Det var bare en som ikke besøkte postene i Vagleskogen 2. periode. Dette gir en besøksgrad på 99 %. Også postene i Vagleskogen 1. periode, Kalbergskogen og Alsvik 1. periode ble flittig besøkt. Bue-Røysland ble minst besøkt med 59 %. Gjennomsnittlig er 82 % av postene besøkt. Totalt er postene besøkt 4385(5363) ganger. Gjennomsnittlig oppnådd poengsum er 318(296) poeng av 400 oppnåelige, dvs. 80 %.

 

Støtteannonsene på baksiden av kartene er en god inntektskilde. Det ble solgt 40 annonser á kr. 350,- samme som i 2006.

 

Tur-o-utvalget har hatt en dugnad med konvoluttpakking, som takket være god hjelp ble kjapt unnagjort. Arbeidet med tilrettelegging, annonsesalg, utplassering, vedlikehold og innhenting ble fordelt oss i mellom. O-cad ble benyttet til ferdigstillelse av kartene, noe som sikrer optimal kvalitet og ingen forskyvning av postringer o.l. Takk til Jakob som gjorde denne jobben.

 

Utvalget har i 2007-sesongen bestått av :

 

Svein-Erik Kvame (leder) Alsvik
Erling Mauland Vagleskogen
Oddvar Taksdal Bue-Røysland
Bjørn Bjelland Kalbergskogen

                                                    

Sandnes 06.01.08, Svein-Erik Kvame

 

DUGNADSGRUPPA 2007

 

Vi var med på 2 bedriftsløp. Det ene var BM-stafett på Bogafjell/Uldvaren.

Her hadde vi godt salg av både hamburgere, pølser, brus, kaffe,vafler og kaker.

Selv om datoen var 16 mai, tok folk seg tid til å kjøpe seg noe godt å bite i.

 

BM-individuelt ble arrangert på Kringleli/Solheim den 22 august. Også her stilte vi med både grillmat og kaker. Flott vær bidro til å få en fin ramme rundt arangementet.

 

3 nærløp har vi hatt, da med salg og ansvaret for at småtrolla blir registrert og får sine velfortjente premier.

 

Ellers har vi ordnet med o-gruppas bidrag til gevinster i forbindelse med loddsalget som Ganddal idrettslag har, og salg av disse loddbøkene. Julekalendre ble solgt i år også.

 

Uten god hjelp av O-gruppas medlemmer hadde dette ikke vært mulig å gjennomføre.

 

Unni