Årsmøte i Ganddal orientering for o-året 2007

 

Det innkalles med dette til årsmøte i o-gruppa i Ganddal IL

Sted:  Klubbhuset

Tid:    Torsdag den 24. januar 2008, kl. 18.00

 

Saksliste:

                        Sak 1: Åpning

                        Sak 2: Valg av dirigent

                        Sak 3: Valg av referent

                        Sak 4: Gjennomgang av årsmelding:

                                    Årsrapport fra styret

                                    Årsrapport fra sportslig utvalg

                                    Årsrapport fra teknisk utvalg

                                    Regnskapet for 2006

                        Sak 5: Budsjett for 2007

                        Sak 6: Innkomne saker

                        Sak 7: Valg

                       

                        Årsmøtet avsluttes

 

Forslag som ønskes behandlet  må være innlevert til

 

Otte Omdal, Kommandantvn. 38, 4309 Sandnes

e-mail:  leder@gandor.org

 

innen den 8. januar 2008

 

Styret