Årsmøte i orienteringsgruppa for o-året 2006

Tirsdag den 23. januar 2007, kl. 19.00

 

                Tilstede: 14 medlemmer

 

                        Sak 1: Åpning

                                    Ingen kommentar til innkalling

                                    Ingen kommentar til saksliste

                        Sak 2: Valg av dirigent: Svein Øderud

                        Sak 3: Valg av referent: Liv Randi Paulsen

                        Sak 4: Gjennomgang av årsmelding:

Årsrapport fra styret: Merknader: 1 løper har deltatt på alle nærløpene. Fredrik Omdal deltok på Hovedløpet/O-landsleiren i Levanger og oppnådde meget gode resultater. Under Styreverv i Rogaland O-krets for år 2006,  Jan Inge Lunde har vært revisor. Rapport godkjent med rettelser.

Årsrapport fra sportslig utvalg: Svein Øderud ordnet med påmeldinger til sommerløpet i Danmark. Punkt 5 under Aktiviteter innen trening skal lyde:

·        O-teknisk natt-trening for ungdomsløpere i vinter/vår. Oddvar Taksdal…

Resultatoppnåelser under Nærløpkarusellen 2006:

·        utgår: D17-20 Silje Øderud 1.pl.

·        Erik Lima 2.pl. i kl. H17.

·        Ann Karin Tjørhom 3.pl i D17 

·        utgår: Otte Omdal 3.pl. H40.

·        Det er kun Arild Svihus som har deltatt på alle 15 løp.

Under Kretslaget, våre ungdomsløpere,

·        utgår: Fredrik Sandal 23.plass i H21.

Rapport godkjent med rettelser.

Årsrapport fra teknisk utvalg: Turorientering 2006 Opplegget ble benyttet av 6”jegere”, som er en liten økning  fra 2005, og vil bli videreført i 2007. Prosjektet vil bli videreført i 2007. Rapport godkjent med rettelser.

Årsrapport fra dugnadsgruppen: Setning utgår: Vasking av leiligheter foregikk også i år på Haualandstunet på vårparten. Rapport godkjent med rettelser.

Regnskapet for 2006. Regnskapet ble gjennomgått av Jan Inge Lunde. Ingen kommentarer. Godkjent.

Sak 5:  Budsjett for 2007. Budsjettet gjennomgått av Jan Inge Lunde. Ingen kommentarer. Godkjent

                        Sak 6: Innkomne saker. Ingen

                       

Sak 7: Valg

Styret:

 

 

 

Leder

Otte Omdal

For 1 år

Ny

Sekretær

Liv Randi Paulsen

2. år

Ikke på valg

Kasserer

Jan Inge Lunde

For 2 år

Gjenvalg

Sportlig utvalg

Geir Mikalsen

For 2 år

Gjenvalg

Teknisk utvalg

Frode Sandal

For 2 år

Gjenvalg

Sportslig utvalg:

 

 

 

Oppmann

Ann Karin Tjørhom

For 2 år

Ny

Trener ansvarlig

Erling Mauland

2. år

Ikke på valg

Trening – yngre

Erik Lima

For 2 år

Gjenvalg

Rekruttering - ansvarlig

Geir Mikalsen

For 2 år

Gjenvalg

Rekruttering - assistent

Morten Sundli

2. år

Ikke på valg

Teknisk utvalg:

 

 

 

Kartansvarlig

Erlend Kveinen

2. år

Ikke på valg

Tur - Orientering

Svein-Erik Kvame

For 2 år

Ny

Dugnad – ansvarlig

Unni Sundli

For 2 år

Gjenvalg

Dugnad

Målfrid Bjørnsen

2. år

Ikke på valg

Materialforvalter

Bjarne Gimre

2. år

Ikke på valg

It-ansvarlig

Frode Sandal

For 2 år

Gjenvalg

Valg komité for 2007:

 

 

 

 

Svein Øderud

 

 

 

Jakob Karlsen

 

 

 

For styret

Liv Randi Paulsen