Årsrapport 2006  Ganddal i.l. o-gruppa

 

Styrets årsrapport 2006

 

Styret i O-gruppa har bestått av:

·         Leder:              Svein Øderud

·         Kasserer:         Jan Inge Lunde

·         Sekretær:        Liv Randi Paulsen

·         Styremedlem:  Geir Mikalsen                  Leder sportslig utvalg,

·         Styremedlem:  Frode Sandal                  Leder teknisk utvalg.

 

Styret har avholdt 8 styremøter i løpet av sesongen.

 

Juleavslutningen ble avholdt på klubbhuset 14. desember, med grøt, bingo og premieutdeling, 40 medlemmer møtte frem.

 

Medlemstallet har stabilisert seg på 62 medlemmer.

 

Vi har i løpet av sesongen arrangert følgende løp:

25. februar Vinterkarusell på Bogafjell, ansvarlig: Zoe Griffin

9. mai         Nørløpskarusell i Kalbergskogen, løypelegger Morten Sundli og Fredrik Omdal, løpsleder Sven Hatteland

21. juni        Valgeskogstafetten/BM-stafett, løypelegger Frode Sandal, løpsleder Geir Mikalsen

15. august   Nærløpskarusell i Bogafjell, løypelegger Fredrik Sandal, løpsleder Erik Lima,

16. sept       KM Lang i Kringleli, løypelegger Jakob Karlsen, løpsleder Kjell Svihus/Svein Øderud

17. sept       KM Stafett i Kringleli, løypelegger Bjarne Gimre, løpsleder Jan Inge Lunde

 

 

Vi arrangert klubbmesterskapet i Øksnevadskogen 31. august sammen med SI. GIL hadde ansvar for løyper og arrangement (Silje og Svein Øderud).

 

Klubben har i 2006 sesongen hatt 50 aktive løpere.

 

Vi har i 2006 hatt 5 løpere med på kretslaget. For detaljer vises det til rapport fra sportlig utvalg.

 

Sommerens ferieløp i utlandet var Dansk 6 dagers som gikk samtidig med VM. 7 løpere fra klubben deltok.

 

Våre løpere på kretslaget samt flere andre seniorer deltok i NM, individuelt og stafett.

 

Nybegynnerkurset, som ble arrangert rett etter påske talte 5 deltakere.

 

Vi fortsatte med Gildesprinten, der Geir Mikalsen også i 2006 la ned et solid stykke arbeid.  Arrangementene ble rettet mot Stangeland, Ganddal og Soma skoler med til sammen 393 deltakere. 

 

Dugnaden i 2006 var to løp i forbindelse med ESSO-mesterskapet i orientering, der vi arrangerte individuelt løp på Kringleli og stafett i Vagleskogen.

 

Klubben har i 2006 utgitt revidert kart over Bue-Røysland. Ellers driver 4 av klubbens yngre løpere synfaring av nytt skolekart over Bogafjell skole. Kartet vil bli utgitt i 2007.

 

Regnskapet har et overskudd på ca kr 22 000 på drift og ca 28 000 på kart.  Dette skyldes i hovedsak at vi arrangerte 3 løp mer enn planlagt, samt en uforutsett momsrefusjon på kartregnskapet. Det vises til detaljert regnskap fra kasserer. 

 

Sportslig har 2006 sesongen gitt oss:

·         16 KM-medaljer, 7 gull, 4 sølv og 5 bronse (15 i fjor)

·         3 rankingvinnere og 4 premier

·         3 klassevinnere i Nærløpskarusellen, totalt 9 premier.

2 løpere har deltatt på alle nærløpene.

 

Første uken i august deltok Fredrik Omdal på Hovedløpet/O-landsleiren i Bergen og oppnådde meget gode plasseringer.

 

Klubben har som vanlig også i år arrangert Tur-orientering på 4 ulike kart rundt i distriktet. 

 

Også i 2006 ble det solgt adventskalendere for Lions-Ganddal.

 

Styrets innsatspokal for sesongen 2006 ble gitt til Unni Sundli på juleavslutningen.

 

·         Representanter til Kretsting i Rogaland O-krets:

Jan Inge Lunde

Frode Sandal

 

·         Styreverv i Rogaland O-krets for år 2006:

o        Leder kartutvalg:                Jakob Karlsen

o        Medlem valgkomité             Ann Karin Tjørhom

o        Medlem Valgkomité             Frode Sandal

 

·         Representant til hovedstyret:        Svein Øderud

 

Styret vil takke alle som har hjulpet til med klubbens drift arrangementer på en eller annen måte i 2006

 

Ganddal, 14. januar 2007

 

For styret

 

Svein Øderud

 

RAPPORT FRA SPORTSLIG  UTVALG 2006

 

UTVALGET

 

Sportslig utvalg har denne sesong hatt disse medlemmer.

        

Geir Mikalsen

Leder/Rekrutteringsansvarlig

Jakob Karlsen

Oppmann

Erling Mauland

Treningsansvarlig

Morten Sundli

Rekruttering

Erik Lima

Ansvar yngre

 

Medlemmene har gjennom sesongen organisert og satt i gang flere aktiviteter innenfor sine områder. Andre medlemmer i o-gruppa har stilt opp og gitt god støtte når aktivitetene ble gjennomført, bl.a. har Svein-Erik Kvame og Oddvar Taksdal vært viktige støttespillere innenfor trening. Videre beskrivelse av aktivitetene står i de neste sider av rapporten.

 

Oppmann har hatt av hovedansvar for påmeldingene for årets løp i kretsen og landet for øvrig, samt reiseopplegg for disse løpene.

Svein Øderud ordnet med påmeldinger og fellesreiseopplegg med sommerløpet i Danmark.

 

SESONGEN 2006

 

Denne sesongen har klubben hatt 50 løpere som har stilt på løp. De har til sammen sørget for nær 670 o-starter og da har vi regnet med alle løp her i kretsen, i Norge og i utlandet. Det er en del mindre i forhold til i fjor, da vi hadde nær 900 o-starter.

 I nærløpskarusellen har vi vært 5 - 10 løpere færre enn i fjor på hvert løp, det har vært med å trekke ned på antall o-starter. Likeså er det få som vil delta om helgene og især i nord fylket. Da har vi vært 8 - 10 på reise. Flere, 12- 18 løpere har deltatt når løpene har gått i sør fylket.

 I Nærløpskarusellen fikk vi i alt 9 premier hvor 3 av dem var 1. premier.

 

VI fikk i alt sju KM titler i år, alle i individuelle løp. De ble jevnt fordelt jevnt mellom de voksne og ungdommene. Videre fikk vi 4 sølv og 5 bronseplasseringer.

 

Vi har hatt større deltakelse i NM dette år. NM-uka gikk ved Hovden, og det fristet for flere av våre voksne å delta her. Vi stilte med 9 løpere fra junior og senior.

 

5 av våre ungdomsløpere har vært med på kretslaget i år.

 

En løper, Fredrik Omdal deltok i Hovedløpet. Han løp inn til et meget bra resultat med en 6.plass. Han fikk også gode plasseringer i et sprintløp og kretsstafetten .Fredrik vant også rankingen i sin klasse .

 

I kretsrankingen fikk vi 3 vinnere, som nevnt Fredrik Omdal i H 13-14, Morten Sundli i H 17-18 og Otte Omdal i H 40. I tillegg fikk vi fire premierte plasseringer.

 

I sommer har folk fra klubben deltatt på Sørlandsgaloppen, 5 løpere og i Danmark 7 løpere .

 

Flere av løpene og aktivitetene i sesongen blir ytterligere beskrevet på de neste sidene i rapporten.

AKTIVITETER MOT REKRUTTERING

 

NYBEGYNNERKURS:

Vi arrangerte et nybegynnerkurs 2 kvelder i april. En kveld i klubbhuset og en kveld i Vagleskogen.  Bjarne Gimre var hovedinstruktør, med Morten Sundli, Jan Inge Lunde og Geir Mikalsen som hjelpeinstruktører. Denne gang var det 5 deltakere som deltok på kurset. De var i alder 9-11 år.  Noen hadde foreldre med, de yngste og det var en fordel. Blant de voksne var det løpere som tidligere har løpt for klubben. Her bør vi opprettholde kontakten med dem kommende år. 3 av disse var ivrige og stilte opp på Rekrutteringskarusellen som det var lagt opp til på 4 av tirsdagsløpene. Rekrutteringskarusellen skulle i utgangspunktet være hovedarrangement disse tirsdagene, men rekrutteringsansvarlig synes ikke nok fokus ble lagt på de yngre løperne, til at dette ble 100% vellykket arrangement. Erfarne løpere har mest fokus på seg selv.

 

GILDE SPRINTEN 2006.

Dette året har 3 skoler vært med på opplegget . Det var Ganddal, Soma og Stangeland skoler. Skolene stilte opp med tre årsklasser dette året, 5. 6. og 7. klassetrinn. 393 elever deltok i alt fra disse skolene, 22 fra Soma, 161 fra Ganddal og 210 fra  Stangeland.

Elevene møtte opp i Vagleskogen og kunne velge mellom to o-løyper. Disse ble tegnet elektronisk av Jakob. Elevene hadde hatt litt opplæring av kart og kompass på forhånd på skolen.

Geir Mikalsen har vært den som har vært avsvarlig for gjennomføringen. : Svein Øderud, Otte Omdal,  Jan Inge Lunde og Svein Erik Kvame har stilt opp fra klubben.

 

O-SPORTENS DAG 14.mai

Dato ble fastsatt til 14.mai og frammøteplass ved Tjødnamyr i Vagleskogen. Det ble annonsert  i Stavanger Aftenblad på forhånd og de fleste av deltakerne fikk vite om arrangementet via avisa, samt oppslag.

Det ble lagt 4 ulike løyper, ei lang og kort o-løype, ei løype bestående av flere av turorienteringspostene.

Det ble også lagt ei småtroll løype. Antall deltakere var dessverre lav. Totalt deltok 32 voksne og barn, inkludert et par familier vi utfordret på direkten. Fra klubben var denne stab, Erling, Morten, Geir og Jakob fra utvalget samt, Agnar Lien og Unni Sundli.

 

AKTIVITETER INNEN trening

 

Gjennom året er disse aktiviteter gjennomført :

·         Innetreninger mandagskveldene i Lundehaugen v.skole fram til slutten av februar/mars.

·         Intervalltreninger på onsdagene i Vagleskogen, lysløypa/ Tjødnamyr i vinterhalvåret før sesongstart. Disse ble startet opp igjen sist høst og pågår til sesongstart.

·         Langturer på mandagene i vår og sensommeren. Ansvar Svein Erik Kvame. Turene gikk fra forskjellige steder med varighet 1 ½ - 2 timer.

·         Micro -O-løp i Vagleskogen 12.juli

·         O-teknisk trening for ungdomsløperne på torsdager i vår og sensommeren. Oddvar Taksdal ledet disse treningene. Ungdommer fra andre klubber har også deltatt her (naboklubber og kretslaget )

·         Natt-treninger startet opp i høst og fortsetter utover vinteren. Oddvar ledet også disse. Disse har også vært åpne for andre løpere, især kretslaget

·         Intervalltrening i terrenget med start fra Tronsholen klokken 1500 lørdager hele året. Åpen trening for alle

·         Langturer på søndagene gjennom vinterhalvåret fram til sesongstart.

Disse er startet opp igjen for denne vinteren

 

De aktiviteter som er oppført uten personer er blitt ledet av utvalgets medlemmer.


BESKRIVELSE AV FORSKJELLIGE LØP GJENNOM SESONGEN

 

KRETSMESTERSKAPENE

 

KM - MELLOM  20.MAI  Sandnes I.L. :

S.I. innbød til løp et av våre naboterreng, på Sviland. Klubben møtte opp med 23 løpere. Vi fikk to vinnere, Aud H. Taksdal i D17 og Fredrik Omdal i H 13-16. Erik Lima løp inn til sølv i H 21 og Ann Karin Tjørhom inn til brose i D 17.

 

KM SPRINT  27.MAI  Sveio O-lag:

Sveio O-lag la løpet til Sveio skule. Vi var 7 løpere denne lørdagen. Klubben fikk to vinnere, Aud H. Taksdal i D17 og Fredrik Omdal i H 13-16.

 

KM ULTRALANG 28.MAI  Vikebygd IL

Søndag samme helg stilte 6 løpere opp på Langåsdalen nær Vikebygd. I H 40 vant Svein Erik Kvame med Jakob Karlsen på sølvplass. Fredrik Omdal stilte opp i H 17-20 og løp til sølv. Ann Karin Tjørhom løp til bronse i D40.

 

KM LANG 16. SEPTEMBER Ganddal IL

Vi var året KM arrangør med basen på Solheim på Kringli-kartet. Løpere stilte for oss. Blant dem fikk vi to vinnere, Aud H. Taksdal i D21 og Fredrik Omdal i H 15-16. Videre fikk 3 løpere bronse, Erik Lima i H 21, Morten Sundli i H 17-18 og Ann Karin Tjørhom i D 40.

 

KM – STAFETT 17. SEPTEMBER Ganddal IL

Vi stilte i år med 3 lag , ett i D17, ett i H17, og ett i H140.  D 17 laget  Aud H. Taksdal, Ann Karin Tjørhom og Siri C. Løken løp inn til sølv. H 140-laget og H 17 laget løp inn til hver sin 4.plass. H 17 laget bestod av unge løpere i alder 15 - 21 år, og deres innsats var meget bra da de 3 første lagene bestod av voksne og erfarne løpere.

 

NORGESMESTERSKAPENE

 

NM SENIOR OG JUNIOR

Det er de to juniorer og en god gjeng seniorer som har representert klubben i årets norgesmesterskap.

Deres plasseringer ble som følger :    

 

H 21 Ultralang 27.mai :

Erik Lima             33.pl

H 17-20 Ultralang 27.mai :

Sven Hatteland          40.pl.

Morten Sundli            57.pl.

NM- Stafett Sr. 28.aug:

D 17: Aud H.Taksdal         30.pl.

        Ann Karin Tjørhom

        Siri C. Løken

H 21 Lang 24.aug :

Fredrik Sandal     79.pl.

D 21 Lang 24.aug :

Siri C. Løken              19.pl.

H 17: Fredrik Sandal          64.pl

        Svein Erik Kvame

        Oddvar Taksdal

H17-18 Lang 25.aug:

Morten Sundli      36.pl.

H 19-20 Lang 25.aug:

Sven Hatteland         16.pl.

H 17: Sven Hatteland        66.pl

        Morten Sundli

        Erik Lima

NM- Mellom Kval. D21  25.aug. :

Aud H. Taksdal        13.pl

Siri C.Løken             20.pl.

Ann Karin Tjørhom    21.pl.

NM- Mellom Kval. H21  25.aug. :

Erik Lima                    18.pl.

Oddvar Taksdal           31.pl.

Fredrik Sandal             34.pl.

NM- Mellom H 17-18  26.aug. :

Morten Sundli           26.pl

NM- Mellom H 19-20  26.aug. :

Sven Hatteland        37.pl.

NM- Sprint kval  2.sept. :

H 21: Erik Lima             12.pl.

H 21: Fredrik Sandal      23.pl.

H 17-20: MortenSundli   17.pl.

NM Natt 22.sept:

Erik Lima                   34.pl.

 

HOVEDLØPET / O-LANDSLEIREN

 

 En deltaker deltok i Hovedløpet og O-landsleiren var ved Levanger dette året. Hans resultater ble slik

 

Hovedløpet 6.aug:

H 15: Fredrik Omdal 6.pl

Sprintløp8.aug:

H 15: Fredrik Omdal    4.pl

O-Landsleiren,kretsstafett:

Fredrik Omdals lag      5.pl.

 

KRETSRANKINGEN  2006

 

Rankingen hadde 11 løp. Det var de fire individuelle KM løpene pluss 7 andre løp. 7 beste løp talte i sammendraget.  Vi i klubben har arrangert felles reiser med overnatting på de helgene løpene har gått i nord – kretsen. I alt 26 løpere har deltatt i ett eller flere rankingløp.

Vi fikk 3 sammenlagt vinnere dette året, Fredrik Omdal i H 15-16, Morten Sundli i H 17-18, og Otte Omdal i H 40. Fire andre løpere fikk premiering sammenlagt. Tabellen viser løpernes poeng og plasseringer i sine klasser.( * betyr premiert plassering )

 

Klasse:

Navn:

Ant.

Antall

Klasse:

Navn:

Ant.

Antall

Klasse:

Navn:

Ant.

Antall

Plass:

 

løp:

poeng

Plass:

 

løp:

poeng

Plass:

 

løp:

poeng

D 21:

 

 

 

H 17-18:

 

 

 

H 40:

 

 

 

2.

Aud H. Taksdal

6

*5945

1.

Morten Sundli

7

*6796

1.

Otte Omdal

7

*6692

4.

Siri C. Løken

3

2291

 

 

 

 

4.

Jakob Karlsen

7

*5137

 

 

 

 

H 19-20:

 

 

 

11.

Svein-Erik Kvame

5

3192

D 40:

 

 

 

2.

Sven Hatteland

3

2832

17.

Frode Sandal

3

2242

2.

Ann Karin Tjørhom

7

*6625

4.

Fredrik Sandal

7

6525

31.

Paul T. Haarr

2

1520

7.

Zoe Griffin

3

2294

 

 

 

 

H 50:

 

 

 

12.

Unni Sundli

1

540

H 21:

 

 

 

4.

Kjell Svihus

7

*5361

 

 

 

 

3.

Erik Lima

7

*6690

7.

Jan Inge Lunde

5

3690

H 15-16:

 

 

 

8.

Oddvar Taksdal

5

3874

8.

Olav Hognestad

5

3572

1.

Fredrik Omdal

7

*7000

21.

Fredrik Sandal

2

1547

13.

Bjarne Gimre

2

1758

9.

Lars Vassbø

1

505

32.

Lars Helgeland

1

708

18.

Tor Geir Espedal

2

1379

 

 

 

 

36.

Arild Svihus

1

429

21.

Svein Øderud

2

1105

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

Bjørn Bjelland

1

524

 

NÆRLØPSKARUSELLEN 2006

 

Det er på denne de aller fleste løperne våre stiller opp i. Vel 50 løpere, har deltatt på ett eller alle 16 løp.. Vi har på de fleste løp møtt opp med over 20 løpere. og på noen av løpene i vår var vi godt over 30 deltakere.  .9 løpere er premiert og av disse ble det 3 klassevinnere.

Dette året var det 2 løpere som deltok alle løp.

 

H 15-16:

D 17:

D 17-20

Fredrik Omdal

Aud H. Taksdal

Silje Øderud

1.pl.

1.pl.

1.pl.

D 10-12:

H 21:

D 17 K:

Torill Brekken

Erik Lima

Unni Sundli

2.pl.

2.pl.

2.pl.

H13-14:

D 40:

H 40:

Kristoffer Aareskjold

Ann Karin Tjørhom   

Otte Omdal

3.pl.

3.pl.

3.pl.

 

Deltatt i alle 15 løp: Ann Karin Tjørhom Arild Svihus

 

KLUBBMESTERSKAPET 31. AUGUST

 

Dette ble arrangert på Øksnevad. Svein Øderud stod for arrangementet. 19 løpere stilte opp i 10 klasser

KRETSLAGET, VÅRE UNGDOMSLØPERE

 

Vi har hatt med fem ungdomsløpere på kretslaget i år, Erik Lima, Sven Hatteland, Fredrik Sandal, Morten Sundli og Fredrik Omdal. I regi av kretslaget har de deltatt i 6 treningssamlinger i kretsen og på større løp i landet . De har deltatt i en rekke løp rundt om i landet, de fleste norgesmesterskapene og  Craft Cupen

 

I forbidelse med Craft Cupen har de deltatt på disse løp:

O helg Østfold 22. og 23. april

Pinseløpene 3.-5. juni Hamar/Løten/Elverum

VM test junior 9. - 11. juni Ringerike O.L.

Mo OK i Nordland 11 + 12. august

O-festivalen 24 – 26. juni

Sørlandsmesterskapet 13 + 14. august

NM uka 24 . 28. august

NM sprint 2.september

Craft cup avslutning + NM Natt 22 + 23 september.

 

Sluttstilling Craft Cupen

H 17-18                                H 19-20                                   H21

Morten Sundli    34. plass       Sven Hatteland    40. plass       Erik Lima                 87. plass

                                                                                            Fredrik Sandal         23. plass

 

DELTAKELSE I STØRRE LØP I LANDET OG UTLANDET

 

NORDJYSK 2 DAGES DANMARK 11+12 mars

Her deltok Erik Lima, Sven Hatteland , Morten Sundli og Fredrik Omdal.

De deltok i et fellesopplegg arrangert av Haugesund IL og Kretslaget

 

PÅSKELØBENE  DANMARK 13 - 15 april:

 

Her deltok Erik Lima og Fredrik Sandal

 

O-FESTIVALEN 23. – 25.JUNI:

 

Dette året reiste gruppe på vel 15 løpere til O-festivalen. De deltok i flere løp 23 og 24 juni. Laget stilte med 3 stafettlag på stafetten 25 juni.

 

SØRLANDSGALOPPEN 13 - 16. JULI:

Fem løpere deltok i i årets galopp, Erik Lima, Fredrik Sandal, Bjarne og Ann Kristin Gimre og Svein Øderud.

 

WOC Tour  Danmark 30 Juli - 5 aug:

 

Sju løpere fra familiene Taksdal, Øderud, Omdal og Tjørhom/Aasheim reiste til Danmark for å hygge seg i en uke med løping.

 

Rapport utarbeidet i samarbeid av Geir Mikalsen, Erling Mauland og Jakob Karlsen

 

 

RAPPORT FRA TEKNISK UTVALG 2006

 

KARTUTVALGET  2006

 

Kartgruppa har avsluttet og utgitt Bue Røysland kartet. Det ble søkt om STUI midler til Bjerkreim Kommune som innvilget en stønad på kr 25.000,-.

 

NOF`s skolekart prosjekt 2005, hvor hensikten er å lære opp unge synfarere ble satt i gang i fjor.  Kartet over Bogafjell skole er stipulert ferdig i vinter.

 

Det er gjort en generalopprydding i kartarkivet, der gamle og utdaterte kart ble makulert.

 

Erlend Kveinen

 

TUR-ORIENTERING 2006

 

Kartene som ble brukt var: Vagleskogen, Øksnevadskogen, Kalbergskogen og Lauvås (Vaulen OK). Problemet med forskyvning av postmarkering ble eliminert denne sesongen. Vi var så heldige at vi kunne benytte ”trykkeriet” til Sivilforsvarets skolesenter i Vagleleiren. Vi hadde da full kontroll over hele trykke/kopi-prosessen. En slik løsning bør søkes videreført.

Opplegget var som i 2005, med delt sesong. Postene i Kalbergskogen og i Vagleskogen ble flyttet  i månedsskiftet juni-juli. Det ble også i år lagt inn en "flyttepause" på 2-3 dager, for at ikke noen jegere skulle få bomtur.  For øvrig startet sesongen opp 1. april og sluttet 1. november. I alt kunne 80 poster besøkes gjennom sesongen. Alle kodene på postene ble forandret fra 2005, samt mellom 1. og 2. periode. Til senere år bør også stifteklemmene på postene i Vagleskogen roteres, slik at det ikke er de samme klemmene på postene i hele sesongen.

Elektronisk registrering ble videreført. Men i motsetning til tidligere, ble det laget et skjema, likt det som følger med i konvolutten, som kunne lastes ned fra hjemmesiden og returneres via e-post som vedlegg. For å unngå at noen lot seg friste til ”gjenbruk” av andres kart, måtte dette skjemaet påføres verifikasjonsnr. som er unikt for hver solgte konvolutt. Opplegget ble benyttet av 6 "jegere", som er en liten økning fra 2005, og vil bli videreført i 2006.

GPS lokalisering av postene med tilhørende mulighet for elektronisk registrering ble videreført. Det viser seg vanskelig å forandre folks vaner, men vi fikk inn to svar. Prosjektet vil bli videreført i 2006.

Det har også i år blitt gjennomført en loddtrekning blant dem som har deltatt på utradisjonelt vis. Dette for å øke interessen blant deltakerne. To spesial-lagde badehåndklær med brodering: ”Postjaktå 2006” ble trukket ut, et blant hver av de som deltok ved hjelp av elektronisk registrering og GPS-registrering. Dette ble ikke opplyst godt nok om i konvolutten og må gjøres bedre til neste sesong.

 

Det har vært uvanlig mye hærverk med postskiltene. Spesielt i Kalbergskogen har plasseringen nær bebyggelse skapt hodebry. Til og med 3. gangs replassering av post bundet fast til et tre med dobbelt lag ståltråd, ble fjernet. Denne ble da ikke forsøkt replassert. Også i Vagleskogen og i Øksnevadskogen har vandalene vært på ferde. De fleste gangene ble skiltene bare kastet vekk og så senere funnet igjen, men 4 skilt forsvant helt, og det ble nødvendig med supplering. En forbedret metode for skiltmerking ble utprøvd i 2006. Denne viste seg å være alt annet overlegent. Undertegnede har på eget initiativ anskaffet seg en brukt merkemaskin til svært brede merkelapper i værbestandig utførelse. Denne brukes også på annet hold, så o-gruppa betaler kun for selve merketapen.

 

1. april, ved Postjaktås sesongstart, ble det forsøkt salg fra ”stands” på to av våre største kjøpesenter, Maxi og Kvadrat. Det ga ikke den helt store uttelling, dessverre. Kun 7 solgte konvolutter, men masse god pr. for o-sporten. Et forbedret opplegg, muligens også andre lokasjoner, må vurderes til neste sesong, hvis dette skal gjentas.

 

Det har blitt solgt 241 konvolutter, noe som er en tilbakegang på 10% i f.t. 2005. Statoil er største enkelt-kunde med 34 konvolutter, noe som er 14 færre enn i 2005. Sportsforretningene står fremdeles for størsteparten av salget, men det er liten økning i salget til bedriftsklubbene. Salget er nå nesten nede igjen på 2004-nivå.

I tillegg til salget ble det trykket opp ekstra kart over Vagleskogen som ble brukt i undervisningsopplegget til de skoleelevene som deltok på Gildesprinten.

 

Antall innsendte registreringsskjemaer er fremdeles lavt i forhold til antall solgte konvolutter. Kun 48(43) stk. er mottatt, d.v.s. ca. 20% av det totale salget, en liten økning fra forrige sesong.. Antallet registrerte deltakere er 95(71), en kraftig økning fra 2005. Det er sendt ut 71 (56) merker (50 gull-/9 sølv-/12 bronse-) og 24 (20) diplomer. 7 deltakere (av 10 mulige) har benyttet seg av muligheten til å kjøpe plakett. Totalt en økning fra 2005. Det har kommet flere positive, og ingen negative kommentarer fra deltakerne på de innsendte registreringsskjemaene.

 

Litt statistikk: Av de registrerte deltakernes besøkte poster er Øksnevadskogen det klart mest besøkte terrenget med 85%. Lauvås er det minst besøkte med 47%. Gjennomsnittlig er 75% av postene besøkt og totalt er 5421(4831) poster besøkt. Gjennomsnittlig oppnådd poengsum er 296(337) poeng av 400 oppnåelige, d.v.s. ca. 75%. Dette viser nedgang fra 2005.

 

Støtteannonsene på baksiden av kartene er en god inntektskilde. Det ble solgt 40 annonser á kr. 350,-, noe som er 1 mer enn i 2005. Prisen på støtteannonsene har vært uforandret i minst 6 år, og det bør vurderes å øke denne til for eksempel kr. 400,- , uten at vi burde miste annonsører.

 

Tur-o-utvalget har hatt en dugnad med konvoluttpakking som takket være god hjelp ble unnagjort på en drøy time (!) Arbeidet med tilrettelegging, annonsesalg, utplassering, vedlikehold og innhenting blitt fordelt oss i mellom. For første gang har o-cad blitt benyttet helt til ferdigstillelse av kartene, noe som sikrer optimal kvalitet og ingen forskyvning av postringer etc.

.

Utvalget har i 2006-sesongen bestått av :    

 

Otte Omdal (leder) 

Kalbergskogen

Erling Mauland

Vagleskogen

Oddvar Taksdal

Øksnevadskogen

Svein-Erik Kvame

Lauvås

 

Sandnes 8. januar 2007

 

Otte Omdal

 

DUGNADSGRUPPA 2006

 

På alle nærløpa (utenom 1) som O-gruppa Ganddal I.L  har arrangert har vi stilt med kake, kaffe og brus. Har også hatt ansvaret for småtroll-registrering og utdeling av premie der.

 

Den 14 mai var det O-sportens dag i Vagleskogen. Surt vær kan vel kanskje ta en del av skylda for noe labert oppmøte. Men dei som var der fikk iallfall sine medaljer og anledning til å få seg noe å bite i.

 

K.M. lang + stafett ble arrangert helga 16 og 17.09. Då var me Iallfall heldige med været. Salget gjekk strykande, og det var veldig greit å bruke grill der oppe.

 

Vasking av leiligheter foregikk også i år på Haulandstunet på vårparten. Ellers har det også i år vært salg av Lions julekalendere, alle blei solgt.

 

Juleavslutningen den 14.12 foregjekk på tradisjonelt vis.

 

Tusen takk til alle som har hjelpt til i løpet av året, uten dere hadde det blitt skralt med den sosiale rammen som er så positiv rundt arrangementa våre. Uten mat og drikke…….

 

Unni B.Sundli