Ganddal Idrettslag

  Jærveien 270 – 4322 Sandnes

 

 

 

 

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i o-gruppa 14.02.2006

 

 

Sak 1:     Valg

               

 

                STYRET

                Leder:                                    Svein Øderud                       1 år         Gjenvalg

                Sekretær:                               Liv Randi Paulsen               2 år         Ny

                Kasserer:                              Jan Inge Lunde                    1 år         ikke på valg

                Sportslig utvalg:                  Geir Mikalsen                       1 år         Ny (i styret)

                Teknisk utvalg:                    Frode Sandal                        1 år         Ny (i styret)

 

                SPORTSLIG UTVALG

                Leder/rekrutteringsansv.:  Geir Mikalsen                       1 år         Ny

                Rekrutteringsassistent       Morten Sundli                     2 år         Ny

                Treningsansvarlig:              Erling Mauland                   2 år         Gjenvalg

                Ansvar yngre:                     Erik Lima                               1 år         ikke på valg

                Oppmann:                             Jakob Karlsen                      1 år         ikke på valg

 

                TEKNISK UTVALG

                Leder/IT-Ansvarlig:            Frode Sandal                        1 år         Ny

Kartansvarlig:                      Erlend Kveinen                    2 år         Ny

                Tur-orientering:                   Otte Omdal                           1 år         ikke på valg

                Dugnad:                                               Unni Sundli                          1 år         ikke på valg

                                                               Målfrid Bjørnsen                 2 år         Ny

                Materialforv:                        Bjarne Gimre                         2 år         gjenvalg

 

                Valgkomite for 2006:           Kjell Svihus/Lisebeth S. Omdal

 

                Representant til hovedstyret            Svein Øderud

Varamann til hovedstyret:                 Jan Inge Lunde

 

                Representant til Kretstinget:             Jan Inge Lunde evt.  Ove Oaland

 

                Ekstraordinært årsmøte avsluttet.

 

for styret

Lisebeth S. Omdal