Ganddal Idrettslag

  Jærveien 270 – 4322 Sandnes

 

 

 

 

Referat fra årsmøte i o-gruppa 24.01.2006

 

Tilstede: 16 medlemmer

 

Sak 1:     Åpning v/ Svein Øderud

            Ingen kommentar til innkalling.

                Ingen kommentar til saksliste.

Sak 2:     Valg av dirigent: Svein Øderud.

Sak 3:     Valg av referent: Lisebeth S. Omdal

Sak 4:     Gjennomgang av årsmelding:

-              Rapport fra styret v/ Svein Øderud. Merknader: sportslig har 2005 sesongen gitt oss 18 km-medaljer, 5 gull, 6 sølv og 7 bronse (17 i fjor). 3 løpere har deltatt på alle nærløpene. Rapport godkjent med rettelser.

-              Rapport fra sportslig utvalg. Utvalgets medlem Fredrik Sandal var med som rekrutteringsassistent. Sesongen 2005 KM; siste setning  rettes til 6 sølv og 7 bronseplasseringer. Det deltok 12 løpere på Scottish 6-days. Fredrik Omdal deltok på en norsk/finsk ungdomssamling i Østfold i begynnelsen av juli. O-festivalen: Det var mellomdistanse på fredagen. Rapport godkjent med rettelser.

-              Rapport teknisk utvalg: Kartutvalg: Morten Sundli var også med som synfarer for nytt instruksjonskart Bogafjell skole. Vi har fått utbetalt støtte på kr. 5.175,- fra NOF. Tur-orientering: OK. Dugnads gruppa: Tillegg; utvask av leiligheter på Haualandstunet og vareopptelling for REMA 1000. Det ble også solgt kortstokker til/av medlemmene. Rapporter godkjent med rettelser.

-              Regnskapet for 2005 v/ Jan Inge Lunde. Ingen kommentar. Godkjent.

Sak 5:     Budsjett for 2006. v/ Jan Inge Lunde. Ingen kommentar. Godkjent.

Sak 6:     Innkomne saker: ingen.

Sak 7:     Valg:

                STYRET

                Leder:                                    ikke besatt                            1 år        

                Sekretær:                               Liv Randi Paulsen               2 år         Ny

                Kasserer:                              Jan Inge Lunde                    1 år         ikke på valg

                Sportslig utvalg:                  Geir Mikalsen                       1 år         Ny

                Teknisk utvalg:                    ikke besatt                            2 år         ikke på valg

                SPORTSLIG UTVALG

                Leder:                                    Geir Mikalsen                       1 år         Ny

                Rekrutteringsansvarlig:      Geir Mikalsen                       1 år         ikke på valg

                Ansvar yngre:                     Erik Lima                               1 år         ikke på valg

                Treningsansvarlig:              Erling Mauland                    1 år         Ny

                Oppmann:                             Jakob Karlsen                      1 år         ikke på valg

                TEKNISK UTVALG

                Leder:                                    ikke besatt                            2 år

Kartansvarlig:                      ikke besatt                            2 år        

                Tur-orientering:                   Otte Omdal                           1 år         ikke på valg

                Dugnad:                                Unni Sundli                          1 år         ikke på valg

                                                               Målfrid Bjørnsen                 1 år         Ny

                Materialforv:                        Bjarne Gimre                         2 år         gjenvalg

                IT-Ansvarlig:                       Frode Sandal                        1 år         ikke på valg

 

                Valgkomite for 2005:           Jakob Karlsen og Ove Oaland.

 

På grunn av 3 ubesatte verv kalles det inn til et ekstra ordinært årsmøte for å få besatt disse plassene. Dette må gjennomføres før hovedstyret har sitt årsmøte i februar. Valgkomiteen for 2005 er styrket med Ann Karin Tjørhom og Kjell Svihus i tillegg til Jakob Karlsen og Ove Oaland.

 

Nåværende styre blir sittende til ekstraordinært årsmøte er avholdt.

 

                Årsmøte avsluttet.

 

for styret

Lisebeth S. Omdal