GANDDAL IL

 

ORIENTERINGSGRUPPA

 

ÅRSRAPPORT 2005


Årsmøte i orienteringsgruppa i Ganddal IL for o-året 2005

 

 

Sted:  Klubbhuset

Tid: Tirsdag den 24. januar 2006, kl. 19.00

 

 

Saksliste:

                       

 

Sak 1: Åpning

                        Sak 2: Valg av dirigent

                        Sak 3: Valg av referent

                        Sak 4: Gjennomgang av årsmelding:

                                    Årsrapport fra styret

                                    Årsrapport fra sportslig utvalg

                                    Årsrapport fra teknisk utvalg

                                    Regnskapet for 2005

                        Sak 5: Budsjett for 2006

                        Sak 6: Innkomne saker

                        Sak 7: Valg

                       

                        Årsmøtet avsluttes

 

Styret

 

 

Styrets årsrapport 2005

 

 

Styret i O-gruppa har bestått av:

·         Leder:              Svein Øderud

·         Kasserer:         Jan Inge Lunde

·         Sekretær:        Lisebeth Omdal

·         Styremedlem:  Erling Mauland                 Leder sportslig utvalg,

·         Styremedlem:  Kjell Svihus                     Leder teknisk utvalg, ansv kart

 

Styret har avholdt 8 styremøter i løpet av sesongen.

 

Juleavslutningen ble avholdt på klubbhuset 15. desember, med grøt, bingo og premieutdeling, 46 medlemmer møtte frem.

 

Medlemstallet har sunket noe og er nå på 62 medlemmer.

 

Vi har i løpet av sesongen arrangert følgende løp:

 2. februar   Nattløp på Bogafjell, løypelegger Tor Geir Espedal, løpsleder Svein Øderud

5. mars      Vinterkarusell i Vagleskogen, løypelegger Erlend Kveinen, løpsleder Frode Sandal

10. april       Testløp/Rankingløp i Njåskogen, løypeleggere Ann Karin Tjørhom og Aud Taksdal, løpsleder Otte Omdal

30. april       ”Ganddalsløpet”  med mål i Vagleleiren, løypelegger Sverre Vatland, løpsleder Kjell Svihus,

10. mai        Nærløpskarusell i Øksnevadskogen, ansvarlige Erik Lima og Frode Sandal

21. juni        Sprintstafett i Vagleskogen, løypelegger Frode Sandal, løpsleder Svein Øderud

13. sept      Nærløpskarusell i Bogafjell, ansvarlige Sven Hatteland og Morten Sundli

 

Klubbens medlemmer la ned et betydelig arbeid ifm Syd-Vesten sammen med SI. Sammen arrangerte klubbene fem løp over tre dager, 3 testløp for D21/H21 og 2 rankingløp. Svein Øderud var leder i hovedkomiteen, Frode Sandal ansvarlig for sekretariat og Jan Inge Lunde økonomiansvarlig. I tillegg hadde klubben andre medlemmer i flere funksjoner. 

 

Vi har i år arrangert to klubbmesterskap, det første i klassisk distanse sammen med Sandnes IL i Melsheia 18. juni og det andre i sprint i Vagleskogen 7. september.

 

Klubben har i 2005 sesongen hatt 60 aktive løpere.

 

Nytt i 2005 var etablering av et kretslag der vi fikk med 4 løpere, Morten Sundli, Sven Hatteland, Erik Lima og Fredrik Sandal. Kvartetten blir forsterket med Fredrik Omdal fra denne sesongen. For detaljer vises det til rapport fra sportlig utvalg.

 

Sommerens ferieløp var i Skotsk 6 dagers, der 12 løpere deltok. Resultatene var til dels meget gode, med Zoe Griffins sammenlagtseier (D35) og Kjell Svihus’ andreplass (H55) som de beste.

 

 

Våre juniorer på kretslaget deltok i NM, individuelt og stafett.

 

Nybegynnerkurset, som ble arrangert rett etter påske talte 10 deltakere. Utfordringen ligger i å følge opp disse.  

 

Vi fortsatte med Gildesprinten, der Geir Mikalsen også i 2005 la ned et solid stykke arbeid.  Arrangementene ble rettet mot Stangeland, Ganddal og Malmheim skoler med til sammen 350 deltakere. 

 

Dugnadene i 2005 ble holdt på Rema 1000 og Haualandstunet.

 

Klubben har i 2005 utgitt revidert kart over Bogafjell. I tillegg er Bue-Røysland synfart på nytt og vil bli utgitt i år. Ellers har 4 av klubbens yngre løpere startet synfaring av nytt skolekart over Bogafjell skole. Kartet vil bli utgitt i 2006.

 

Regnskapet har et underskudd på ca kr 61 000 på drift og ca 72 000 på kart.  Det vises til regnskapet fra kasserer. 

 

Sportslig har 2005 sesongen gitt oss:

·         18 KM-medaljer, 5 gull, 6 sølv og 7 bronse (17 i fjor)

·         2 DM-medaljer, 1 sølv og 1 bronse (3 i fjor)

·         4 rankingvinnere og 2 premier

·         6 klassevinnere i Nærløpskarusellen, totalt 12 premier.

3 løpere har deltatt på alle nærløpene.

 

Første uken i august deltok Fredrik Omdal på Hovedløpet/O-landsleiren i Bergen.

 

Klubben har som vanlig også i år arrangert Tur-orientering på 4 ulike kart rundt i distriktet. 

 

Klubben var som vanlig ansvarlig for lekene på Ganddal Skole under 17. mai feiringen.  Her fikk vi inn kr 4.600,-.

 

Også i 2005 ble det solgt adventskalendere for Lions-Ganddal.

 

 

Hjemmesiden vår blir brukt til informasjon og resultater.  Otte Omdal er ansvarlig for den nye siden. Klubbens medlemmer kan sende informasjon, artikler, bilder etc. til Otte for publisering. 

 

Styrets innsatspokal for sesongen 2005 ble gitt til Fredrik Omdal på juleavslutningen.

 

 

·         Representanter til Kretsting i Rogaland O-krets:

Svein Øderud

Ann Karin Tjørhom

 

 

·         Styreverv i Rogaland O-krets for år 2005:

 

Leder kartutvalg: Jakob Karlsen
Revisor: Kjell Svihus
Leder valgkomiteen: Frode Sandal
Medlem valgkomiteen: Ann Karin Tjørhom

 

·         Representant til hovedstyret:        Svein Øderud

 

 

Styret vil takke alle som har hjulpet til med klubbens arrangementer på en eller annen måte. Uten den støtten vi får fra våre medlemmer ville vi aldri kunne holdt en så god standard på våre løp.

 

 

 

Ganddal, 14. januar 2006

 

For styret

 

Svein Øderud

 

RAPPORT FRA SPORTSLIG  UTVALG 2005

 

UTVALGET

Sportslig utvalg har denne sesong hatt disse medlemmer.

Erling Mauland Leder / treningsansvarlig
Jakob Karlsen Oppmann
Geir Mikalsen Rekrutteringsansvarlig
Fredrik Sandal Rekrutteringsassistent
Erik Lima Ansvar yngre

Medlemmene har gjennom sesongen organisert og satt i gang flere aktiviteter innenfor sine områder. Andre medlemmer i o-gruppa har stillet opp og gitt god støtte når aktivitetene ble gjennomført, blant annet har Svein Erik Kvame og Oddvar Taksdal vært viktige støttespillere innenfor trening. Videre beskrivelse av aktivitetene står i de neste sider i rapporten.

Oppmann har hatt av hovedansvar for påmeldingene for årets løp i kretsen og landet for øvrig, samt reiseopplegg for disse løpene.

Svein Øderud ordnet med påmeldinger og fellesreiseopplegg med 6-dagers i Skottland.

SESONGEN 2005

Denne sesongen har klubben hatt 60 løpere som har stilt på løp. De har til sammen sørget nær 900 o-starter, og da har vi regnet med alle løp her i kretsen, i Norge og i utlandet. Det er samme oppslutning som i fjor. Løperne stiller meget bra opp i nærløpskarusellen. Vi har hatt samme aktivitet som i fjor. På flere løp har vi vært opp i mot 30 løpere, og med unntak av ett løp, har vi vært over 20 som har møtt fram på løpene.

I Nærløpskarusellen fikk vi i alt 12 premier hvor 6 av dem var 1. premier.

Det ser ut for at løpene midt i uka trekker folk, i helgene har vi vært 10-12 stykker som har deltatt.

Vi kunne ønske en lovende junior Erik Lima velkommen i klubben. Han har sammen med våre andre juniorløpere sørget for gode resultat i kretsen og noen av storløpene i landet.

VI fikk i alt fem KM titler i år. Fire individuelle og en i stafett. De ble jevnt fordelt jevnt mellom de voksne og ungdommene. Stafettgullet gikk til de voksne gutter i H140. Videre fikk vi 6 sølv og 7 bronseplasseringer.

Vi fikk et sølv og en bronse i DM vest. Erik Lima og Fredrik Sandal fikk disse  i H19-20.

Våre fire juniorer representerte klubben i norgesmesterskapene. De deltok i stafettene for både senior og juniorklassen. Beste plassering var deres 40. plass i seniorstafetten.

De samme juniorer har vært med på et kretslag som ble dannet før sesongen startet opp.

En løper, Fredrik Omdal deltok i Hovedløpet.

Fredrik vant også rankingen i sin klasse. For denne og flere gode resultater denne sesong har o-gruppa tildelt ham årets innsatspokal.

I kretsrankingen fikk vi 4 vinnere, som nevnt Fredrik Omdal i H13-14, Erik Lima i H19-20, Otte Omdal i H40, Morten Sundli i H17-18 og Zoe Griffin  i klassen D21. I tillegg fikk vi to premierte plasseringer.

I sommer har klubben deltatt på Sørlandsgaloppen med 7 løpere og på Scottish 6 days med 12 løpere .

Flere av løpene og aktivitetene i sesongen blir ytterligere beskrevet på de neste sidene i rapporten.

AKTIVITETER MOT REKRUTTERING

NYBEGYNNERKURS:

Vi arrangerte et nybegynnerkurs 3 kvelder i mai. To kvelder i klubbhuset og en kveld i Vagleskogen. Jan Inge Lunde og Bjarne Gimre var instruktører. Denne gang var det 10 deltakere som deltok på kurset. De var i alder 8 til 12 år.  De yngste hadde foreldre med, og det var en fordel. Blant de voksne var det løpere som tidligere har løpt for klubben. Her bør vi opprettholde kontakten med dem kommende år.

GILDE SPRINTEN 2005.

Dette året har har 3 skoler vært med på opplegget. Det var Ganddal, Malmheim og Stangeland skoler. Skolene stilte opp med tre årsklasser dette året, 5. 6. og 7. klassetrinn. 350 elever deltok i alt fra disse skolene, hvor 10 fra Malmheim, 130 fra Ganddal og 210 fra Stangeland.

Elevene møtte opp i Vagleskogen og løp gjennom to o-løyper. Disse ble tegnet elektronisk av Jakob. Elevene hadde hatt litt opplæring i bruk av kart og kompass på forhånd på skolen.

Geir Mikalsen har vært den som har vært avsvarlig for gjennomføringen. Svein Øderud, Otte Omdal ,Jan Inge Lunde og Svein Erik Kvame har stilt opp fra klubben.

O-Sportens dag 22.mai

Vi ville forsøke med et slikt arrangement etter erfaring fra klubbens jubileumsarrangement høsten 2004.

Dato ble fastsatt til 22.mai og frammøteplass ved Tjødnamyr i Vagleskogen. Det ble annonsert  i Stavanger Aftenblad på forhånd og de fleste av deltakerne fikk vite om arrangementet via avisa.

Det ble lagt 4 ulike løyper, ei lang og kort o-løype, ei løype bestående av flere av turorienteringspostene.

Det ble også lagt ei småtroll løype. Denne ble mest populær. De fleste av ungene løp gjennom den først og tok fatt på en av de andre løypene etterpå. Medregnet barn og voksne deltok 66 personer, et antall vi er fornøyd med. Fra klubben var denne stab, Erling, Geir og Jakob fra utvalget samt Svein Øderud, Agnar Lien og Unni Sundli

 

Utfyllende rapporter fra både Gilde sprinten og O sportens dag er vedlagt rapporten.

 

AKTIVITETER INNEN trening

Gjennom året er disse aktiviteter gjennomført :

·         Innetreninger mandagskveldene i Lundehaugen v.skole fram til slutten av februar/mars.

·         Intervalltreninger på onsdagene i Vagleskogen, lysløypa/ Tjødnamyr i vinterhalvåret før sesongstart. Disse ble startet opp igjen sist høst og pågår til sesongstart.

·         Langturer på mandagene i vår og sensommeren. Ansvar Svein Erik Kvame. Turene gikk fra  forskjellige steder med varighet 1 ½ - 2 timer.

·         2-mannsstafett i Vagleskogen 29.juni og 6.juli

·         O-teknisk trening for ungdomsløperne på torsdager i vår og sensommeren. Oddvar Taksdal ledet     disse treningene. Ungdommer fra andre klubber har også deltatt her ( kretslaget )

·         Natt-treninger,  Startet opp i høst , fortsetter utover vinteren. Oddvar leder også disse

·         Langturer på søndagene gjennom vinterhalvåret fram til sesongstart.

  Disse er startet opp igjen for denne vinteren

·         Innetreninger mandagskveldene på Lundehaugen v.skole. Startet i høst og pågår til våren.

De aktiviteter som er oppført uten personer er blitt ledet av utvalgets medlemmer.

BESKRIVELSE AV FORSKJELLIGE LØP GJENNOM SESONGEN

KRETSMESTERSKAPENE

KM - SPRINT  21.MAI  OK Ålgård. :

De innbød til løp ved Kvævemoen i Sirdal. Vi fikk 2 sølv, Erik Lima i H 17 og Fredrik Omdal i H 13-16 og en bronse, Ann Karin Tjørhom i D 17. 16 løpere reiste til Sirdal

KM ULTRALANG  22.MAI  Egersund O.K.

EOK la løpet på Eigerøy. Her stilte vi med 8 løpere. Vi fikk to mestre , Sven Hatteland i H 19-20 og Ann Karin Tjørhom i D 40. Juniorene Erik Lima og Fredrik Sandal stilte i H 21. De gikk de hen og klarte sølv og bronseplass.

KM MELLOM 4. JUNI  Vikebygd IL

Klubben hadde lagt løpet rett sør for Vikebygd. Denne lørdagen reiste 12 løpere opp. Vi fikk en medalje-plassering, Fredrik Omdal med bronse i H13-16.

KM LANG 20. AUGUST   Sauda OK

Sauda OK hadde lagt arrangementet i Åbødalen. Vi var en gruppe på 11 løpere som reiste dit. Vi fikk to kretsmestere, Erik Lima vant H 19-20 og Fredrik Omdal vant H 13-14. Vi fikk 3 sølvplasseringer, Zoe Griffin i D 21,Ann Karin Tjørhom i D 40. Fredrik Sandal fikk bronse i H 19-20 og Otte Omdal H 40.

 

KM – STAFETT 21. AUGUST   Vindafjord OL

De la sitt arrangement ovenfor Sandeid. Der stilte vi 4 lag , ett i D17, ett i H17, ett i H140 og et åpent.        H 140-laget; Otte Omdal, Kjell Svihus og Frode Sandal fikk gull, damelaget; Liv R paulsen, Ann Karin Tjørhom og Zoe Griffin fikk bronse. 3 av våre juniorer løp H 17 laget. De kom på 4 plass og var ikke langt fra medaljeplass. Åpent laget vant sin klasse

 

DM-VEST

 

Dette året gikk mesterskap i Hordaland, sør for Strandebarm. . Ganddal stilte med 12 løpere. Best plasseringer kom i H19-20 der Erik Lima fikk sølv og Fredrik Sandal bronse.

Vi stilte med 4 lag, Ett i H 17 , Ett i H 156, Ett i D156 !! og ett i åpent.

 

NORGESMESTERSKAPENE

NM SENIOR OG JUNIOR

Det er de fire juniorer som har representert klubben i årets norgesmesterskap

Deres plasseringer ble som følger :

 

H 17-18 Lang 9.sept. : H 17-18 Mellom.sept. : NM- Stafett Sr. 22.aug. :
Morten Sundli                    57.pl Morten Sundli              64.pl H 17: Fredrik Sandal        40.pl.
    Sven Hatteland
    Erik Lima
H 19-20 Lang 9.sept. : H 19-20 Mellom.sept.:  
Fredrik Sandal                   26.pl. Fredrik Sandal             19.pl.  
Erik Lima                          33.pl. Sven Hatteland            28.pl.  
  Erik Lima                    30.pl.  
NM- Natt 24.sept. : NM- Stafett Jr. 25.sept:  
Erik Lima                          7.pl. H 17: Fredrik Sandal     19.pl.  
Sven Hatteland                35.pl. Sven Hatteland  
Fredrik Sandal                   upl. Erik Lima  

 

HOVEDLØPET

 En deltaker deltok i Hovedløpet og O-landsleiren var ved Fana dette året. Hans resultater ble slik:

Hovedløpet: O-Landsleiren,kretsstafett:
H 14: Fredrik Omdal               23.pl Fredrik Omdal’s lag             19.pl.

 

KRETSRANKINGEN  2005

Rankingen hadde 11 løp. Det var de fire individuelle KM løpene pluss 7 andre løp. 7 beste løp talte i sammendraget.  Vi i klubben har arrangert felles reiser med overnatting på de helgene løpene har gått i nord – kretsen. Vi har på de reiser vært en gjeng på 10 – 15 personer. I alt 30 løpere har deltatt i ett eller flere rankingløp.

Vi fikk 5 sammenlagt vinnere dette året, Zoe Griffin i D21, Fredrik Omdal i H13-14, Morten Sundli i H17-18, Erik Lima i H19-20 og Otte Omdal i H40. To andre løpere fikk premiering sammenlagt. Tabellen viser løpernes poeng og plasseringer i sine klasser.(  * betyr premiert plassering

 Navn: Ant.  Antall Navn: Ant.   Antall Navn: Ant.  Antall:
  løp: poeng   løp: poeng   løp: poeng
D 13 - 14:     H13-14:     H 40:    
8.   Rita Brekken  1 537 1.   Fredrik Omdal 7 *7000 1.   Otte Omdal 7 *6536
D 15 - 16:     H 17-18:     9.   Svein Erik Kvame 5 3192
4.   Ida Enge  1 840 1.   Morten Sundli 7 *6820 12. Jakob Karlsen 4 2722
D21:     H 19-20:     29. Helge Wiig 1 779
1.   Zoe Griffin 7 *6881 1.   Erik Lima 7  *6913 30. Frode Sandal 1 766
2.   Aud H. Taksdal 3  2777 3.   Sven Hatteland 7  6703 31. Per Olav Haarr 1 736
D40:     4.   Fredrik Sandal 7  6525 35. Erling Mauland 1 669
2.   Ann Karin Tjørhom 7 *6692 H 21:     36. Agnar Lien 1 631
13. Unni Sundli 3 1163 6.   Oddvar Taksdal 3 2511 39. Tor Brekken 1 476
D 50:     36.  Arild Svihus 1 429 H50:    
4.   Anne Lise Lunde 3  2337       5.   Kjell Alfred Svihus 7 *5241
            6.   Jan Inge Lunde 7 5076
            13. Bjarne Gimre 4 2367
            20. Olav Hognestad 2 1471
            28. Gustav Stokkeland 1 625

 

NÆRLØPSKARUSELLEN 2005 

Vi har fortsatt med å ha høy deltakelse på Nærløpskarusellen. Alle som har løpt for oss i år, 60 løpere, har deltatt på ett eller alle 16 løp. Vi har på alle løp møtt opp med over 20 løpere, og på noen av løpene i vår var vi godt over 30 deltakere. 12 løpere er premiert og av disse ble det 6 klassevinnere.

Dette året var det 3 løpere som deltok alle løp.

D 11-12N: Torill Brekken 1.pl. H 15-16: Fredrik Omdal 2.pl. H 13-14: Kristoffer Aareskjold 3.pl.
D 15-16: Ida Enge 1.pl. H 19-20: Erik Lima 2.pl. H 19-20: Sven Hatteland 3.pl.
D 17-20: Silje Øderud 1.pl. D 21: Aud H. Taksdal 2.pl. H 40: Otte Omdal 3.pl.
D21: Zoe Griffin 1.pl.            
D40: Ann Karin Tjørhom 1.pl.            
D 17 K: Unni Sundli 1.pl.            
Deltatt i alle 15 løp:            
  Oddvar Taksdal      Erling Mauland     Ann Karin Tjørhom  
Deltatt i Nybegynnerkarusellen            
  Ann Kristin Gimre     Therese Dahl Stamnes     Torill Brekken  

 

KLUBBMESTERSKAP

Vi ble innbudt til klubbmesterskap sammen med SI ved SI hytta lørdag 18. juni. Denne gang ble det at lavt antall som møtte opp, 12-14 stykker. Det er mulig at det ikke passer å ha et klubbmesterskap en lørdag ettermiddag

Vi arrangerte klubbmesterskap i sprint tirsdag 6. september. Arild Aasheim fra SI la løypene. Denne gang var vi igjen i Vagleleiren. På dette løpet møtte det opp vel 30 løpere

KRETSLAGET, VÅRE UNGDOMSLØPERE

Våre fire juniorløpere Erik Lima, Sven Hatteland, Fredrik Sandal og Morten Sundli ble tatt med Kretslaget som ble startet i november 2004. I regi av kretslaget har de deltatt i 6 treningssamlinger. At de har fått være med på kretslaget har bidratt til deres løpsmessige framgang.

De fire juniorer har deltatt i en rekke løp rundt om i landet, Craft Cupen og har fått prøvd seg mot de beste juniorer i landet. På noen av samlingene har også Fredrik Omdal deltatt

 

I forbidelse med Craft Cupen har de deltatt på disse løp:

Sydvesten 2005, sprint på Giske Sandnes.

Erik og Sven og Fredrik løp i seniorklasse , der oppnådde Erik og Sven poengplassering

Norwegian Spring 16 + 17. april

Pinseløpene 14 – 16. mai Kongsberg

Nordisk Mesterskap, publikumsløp ( ikke med i Craft cup )

Mønstringsløp 11 + 12.juni Vinstra

O-festivalen 24 – 26. juni

Sørlandsmesterskapet 13 + 14. august

NM uka 8 – 11 september

Nm avslutning 24 + 25 september

 

Sluttstilling Craft Cupen junior

H 17-18 H 19-20
Morten Sundli           57. plass Erik Lima                       17. plass
  Fredrik Sandal              23. plass
  Sven Hatteland              57. plass

 

Fredrik Omdal fikk anledning til å delta på en finsk-norsk ungdomssamling i Østfold i begynnelsen av juli.

Han er også tildelt plass på kretslaget for kommende sesong.

DELTAKELSE I STØRRE LØP I LANDET OG UTLANDET

NORDJYDSK 2 DAGES DANMARK 12+13 mars

Her deltok Erik Lima, Sven Hatteland, Fredrik Sandal, Morten Sundli og Fredrik Omdal.

De deltok i et fellesopplegg arrangert av Haugesund IL og Kretslaget

 

PÅSKELØBENE  DANMARK 24-26 mars:

 

Her deltok Erik Lima, Fredrik Sandal og Zoe Griffin.

 

O-FESTIVALEN 24. – 26. juni:

Ni løpere tok turen til Songsvann, Oslo for å delta på festivalen. De løp mellomdistanse fredag, stafett på lørdag og klassisk på søndag. Fredrik Omdal vant klasse H14 på mellomdistansen   fredagen.

SØRLANDSGALOPPEN. JULI:

Sju løpere deltok i årets galopp, Erik Lima, Sven Hatteland, Fredrik Sandal, Morten Sundli, Ann Karin Tjørhom samt Else og Svein Øderud i de to siste løpene.

Erik fikk best plassering, han vant H 17-20 AL sammenlagt.

Skotsk 6 Dagers:

Klubbens sommertur dette året. 12 løpere blant familiene Omdal, Svihus Lunde, Griffin, Øderud og tre av juniorene hadde prikket inn denne uka i Skottland. Zoe Griffin vant sin Klasse. Gode plasseringer oppnådde også Erik Lima og Kjell Svihus.

BLODSLITET 23. oktober

Erik Lima og Fredrik Sandal avrundet sesongen ved å stille opp i dette langdistanseløpet.

 

Rapport utarbeidet i samarbeid av Geir Mikalsen, Erling Mauland og Jakob Karlsen

RAPPORT FRA TEKNISK  UTVALG 2005

 

KARTUTVALGET  2005

 

Kartgruppa  har dette året jobbet med å avslutte Bue Røysland  kartet. Kartet er nå ferdig synfart og kontroll arbeid er utført i høst.

Kun trykking  av kartet gjenstår og vil bli utført sammen med  trykking av revidert kart over Vagleskogen. Dette forventes gjennomført før o-sesongen starter.

 

Søknad om STUI midler for Bue Røysland er innsendt Bjerkreim Kommune innen oppsatt frist.

 

NOF`s skolekart prosjekt 2005, hvor hensikten er å lære opp unge synfarere ble satt i gang i vår.  Vi søkte NOF om midler til nytt instruksjonskart Bogafjell Skole.

 

Dette arbeidet startet opp i sommer med Morten Sundli, Fredrik Omdal, Erik Lima og Fredrik Sandal som synfarere. Jakob Karlsen har vært rådgiver under synfaringen.

Arbeidet skulle vært avsluttet innen 1.desember, noe som vi dessverre ikke klarte å komme helt i mål med. Arbeidet vil fortsette neste år.

Vi har fått utbetalt støtte på kr. 5175,- fra NOF til dette prosjektet.

 

Ny kartplan er under utarbeidelse og vil bli ferdig i løpet av året.

Kjell Svihus

TUR-ORIENTERING 2005

 

Kartene som ble brukt var: Vagleskogen, Bogafjell, Kringleli og Eltravåg (Vaulen OK). Problemet med forskyvning av postmarkering ble noe bedre enn i 2004, men ikke fullgodt. Dessuten ble det feilaktig trykket med svart farge for postmarkering i stedet for rødt, som er vanlig. Dette ble påpekt overfor trykkeriet, men det var da for sent å gjøre noe med dette for inneværende sesong. Det må vurderes om kopiering av originalkart med postmarkering laget i O-cad, skal erstatte dagens metode for å unngå slike feil.

Opplegget var som i 2004, med delt sesong. Postene på Bogafjell og i Vagleskogen ble flyttet i månedsskiftet juni-juli. Det ble også i år lagt inn en "flyttepause" på 2-3 dager, for at ikke noen jegere skulle få bomtur.  For øvrig startet sesongen opp 15. mars og sluttet 1. november. I alt kunne 80 poster besøkes gjennom sesongen. Alle kodene på postene ble forandret fra 2004, samt mellom 1. og 2. periode.

Nytt av året var muligheten for elektronisk registrering. Dette ble benyttet av 5 "jegere" og vil bli videreført i 2006. I 2005 ble det laget et responsskjema på hjemmesiden, men dette har vist seg å være for tungvint å administrere uten tilstrekkelig datakunnskap, selv med få returnerte skjema. I 2006 vil dette legges om til forhåndslagede skjema som lastes ned fra hjemmesiden og returneres via e-post som vedlegg.

I tillegg var vi med i et prøveprosjekt med GPS registrering av postene med tilhørende registrering. Vi har fått tildelt midler fra NOF/Sparebankstiftelsen-DnB Nor. Det skulle vært dekning i lokalpressen med hjelp fra lokal DnB NOR avd., men dette kom for sent i gang og lokalpressen var vanskelig å få med. Det vil bli gjort nytt forsøk i 2006 for om mulig å øke interessen. Det ble informert om prosjektet på våre hjemmesider og responsskjema ble laget. Det ble også utlovet premiering blant de som benyttet seg av denne muligheten. Vi fikk inn kun ett svar, og premiering gikk følgelig til vedkommende som ble svært fornøyd. Premien var et gavekort fra Hetland Sport as. Prosjektet vil bli videreført i 2006.

 

Postene har fått stå i fred hele sesongen, med ett unntak. Denne ble funnet og replassert i løpet av en dag eller to, men da dette var ei fin helg i april var det flere som rapporterte at posten var borte.  I tillegg "mistet" 2 av postene koden sin i løpet av sesongen, og vær/vind gjorde at de ble vanskelige å lese mot slutten av sesongen. En forbedret metode for kodemarkering blir utprøvd i 2006

 

Det har blitt solgt 267 konvolutter, noe som er en gledelig økning på 13% i f.t. 2004. Statoil er største enkelt-kunde med 48 konvolutter, noe som er 5 færre enn i 2004. Sportsforretningene står fremdeles for størsteparten av salget, men det er økning i salget til bedriftsklubbene. Salg av 14 konvolutter på arrangement i Vagleskogen i f.m. Friluftslivets år var med å øke totalen. Salget er nå oppe igjen på 2003-nivå.

I tillegg til salget ble det trykket opp ekstra kart over Vagleskogen som ble brukt i undervisningsopplegget til de skoleelevene som deltok på Gildesprinten. På Stangeland skole hadde elevene en intern konkurranse om hvem som klarte å ta flest av disse postene. Dette kan være en pådriver for interessen og vil bli ført videre i 2006.

 

Antall innsendte registreringsskjemaer er fremdeles lavt i forhold til antall solgte konvolutter. Kun 43 stk. er mottatt, d.v.s. ca. 16% av det totale salget. Antallet registrerte deltakere er 71. Det er sendt ut 56 (51) merker (50 gull-/1 sølv-/5 bronse-) og 20 (26) diplomer. 5 deltakere har gjort seg fortjent til bronseplakett. Disse har fått tilbud om å kjøpe denne, da den ikke lenger inngår i konvoluttprisen. Totalt en liten nedgang fra 2004. Det har kommet flere positive, og få negative kommentarer fra deltakerne på de innsendte registreringsskjemaene.

 

Litt statistikk: Av de registrerte deltakernes besøkte poster er Vagleskogen det klart mest besøkte terrenget med 96%(gjennomsnitt – 92% vår og 100% høst). Eltravåg er det minst besøkte med 67%. Gjennomsnittlig er 86,5% av postene besøkt og totalt er 4831 poster besøkt. Gjennomsnittlig oppnådd poengsum er 337 poeng av 400 oppnåelige, d.v.s. ca. 84%. Dette viser en klar framgang fra 2005.

 

Støtteannonsene på baksiden av kartene er en god inntektskilde. Det ble solgt 39 annonser á kr. 350,-, noe som er 3 flere enn i 2004.

 

Tur-o-utvalget har hatt en dugnad med konvoluttpakking som takket være god hjelp ble unnagjort på ca. en time (!) Arbeidet med tilrettelegging, annonsesalg, utplassering og innhenting blitt fordelt oss i mellom. I tillegg har vi hatt eksperthjelp av Jakob K. med trykkeforberedelse av kartene.

.

Utvalget har i 2005-sesongen bestått av:   Otte Omdal (leder)  Bogafjell

                                                                                  Erling Mauland          Vagleskogen

                                                                                  Oddvar Taksdal        Kringleli

                                                                                  Svein-Erik Kvame    Eltravåg

 

Sandnes 3. januar 2006

 

Otte Omdal
 

ÅRSRAPPORT DUGNADSGRUPPA

 

Sesongen starta med Sydvesten, der vi hadde ansvar for salg av mat søndag. Mange var involvert i både baking, steiking og salg den dagen.

 

Ganddalsløpet blei arrangert lørdag den 30.04. Der stilte vi med både ferske vafler, kaker og varme pølser.

 

17. Mai ble inntekten dette året ca. 4. 600,- Netto. Godt jobba, med tanke på at vi var noe mindre folk dette året enn vi har vært tidligere.

Pilkasting ble kuttet ut p.g.a det.

 

O-sportens dag i Vagleskogen den 22.05 var et meget bra og vellykka arrangement. Ungene koste seg og fikk medaljer etter turen!

Kake og brus gjekk også unna.

 

På nærløpa som Ganddal har arrangert har vi solgt kaker, brus og kaffe.

Ellers har vi hatt ansvar for småtroll.

 

Vasking av leiligheter har det vært, både vår og høst.

 

I tillegg var det vareopptelling på REMA 1000 - Ganddal

 

Det ble solgt kortstokker til kr. 50,- pr.stk. til/av klubbens medlemmer

 

Juleavslutning var den 15.12. Det foregikk med grøt, nisse, kaffe, brus og kake. Også bingospill, bilder fra året som gjekk og premieutdeling stod på programmet.

 

Lions Julekalendere ble solgt .Takket være mange bra selgere gjekk de unna i år også!

 

 

Unni B. Sundli