Minireferat fra årsmøtet 25. januar

 

Møtet ble avholdt på klubbhuset og 21 medlemmer deltok. Svein Øderud (leder) ledet møtet som var unnagjort i løpet av halvannen time. Rapporter fra styret og utvalg ble gjennomgått og godkjent. Regnskap for 2004 og budsjettet for 2005 ble framlagt av Jan Inge Lunde (kasserer) og godkjent av årsmøtet. Valgkomiteen la fram sin innstilling og denne ble godkjent av årsmøtet. Det ble noen forandringer og et par nye verv i administrasjonen. Følg linken under for en komplett oversikt. Etter en matbit med kaffe og drøs kom også valgkomiteen for 2005 på plass. Denne består av Jakob Karlsen (som går ut av styret) og Ove Oaland.

 

Svein takket alle som er med å drar lasset og påpekte at det er lett å være leder for en klubb som har så mange ildsjeler og at det er lett å få medlemmene til å stille opp når det trengs.  Opplyste også om klubbens store oppgave i forbindelse med Sydvesten 2005, som inneholder Norges Cup-løp og kretsløp helga 8. - 10. april, og arrangeres sammen med Sandnes IL. Et godt gjennomført arrangement er med å plassere sørvestlandet på norges-o-kartet. Her trengs det store ressurser som vil involvere medlemmene tungt for å lage et så godt arrangement som mulig. Klubben er ansvarlig for mellomdistanse i Njåskogen søndag 10. april. For flere opplysninger se Sydvestens egen hjemmeside.

 

 

Oversikt over styret og utvalg for 2005