Ukens løype i Sørmarka

gandor

Løypene er nå på plass.
OBS – Når du skal inn eller ut av de mørkegule områdene: Ståltråd, piggtråd og strømgjerder kan være svært vanskelige å se (fare for hekting!!), og det er strøm i enkelte strømgjerder.
Her finner du Løype ALøype BAlle postene