Ukas løype på Stutafjell

gandor

Her er løypene løype Aløype Balle postene

INFO: Postene i det åpne området (steiner) er ikke markert med postflagg, kun refleks festet til bakken. Vær forsiktig med gjerdene! Det skal være mulig å finne plasser det er mulig å passere uten å klyve.