Publisering av bilder på hjemmeside, Facebook og Instagram

gandor

Det blir tatt en del bilder på løp og treninger. Disse brukes i reportasjer på Facebook, Instagram, hjemmesiden og/eller på orientering.no. Vi ser dette som meget god informasjon om aktivitet, reklame for klubben og en fin oppmerksomhet/heder til de som deltar på aktivitetene våre.

Vi er bevisste på hva slags bilder som publiseres og vi har aldri opplevd noen negative reaksjoner fra de som er tatt bilde av og publisert. Dersom du ønsker å reservere deg mot at bilder av deg selv eller dine barn/familiemedlemmer blir publisert, respekterer vi dette. Ta i så fall kontakt med leder@gandor.org for å aktivisere reservasjon.

Jeg ønsker å minne dere på dette og ber om at de som vil reservere seg/sine barn eller familiemedlemmer, kontakter meg på mailadressen over.

Mvh Vibeke – leder Ganddal il-orientering