Frivillig utøverforsikring

gandor

Endelig! Nå er det mulig å tegne skadeforsikring for medlemmer i norske orienteringsklubber!

Det er fremforhandlet en forsikringsavtale med Idrettens Helsesenter som gir svært god dekning. Den koster kr. 600,- pr år og gir tilsvarende dekning som både skiforbundet og friidrettsforbundet sin utvidede lisenser.

Forsikringen tegnes ved å logge seg inn på Min Idrett og velge Lisens. Den er da tilgjengelig for alle klubbmedlemmer 13 år og eldre. (For utøvere opp til og med 12 år gjelder NIFs barneidrettsforsikring)

Forsikringen er helt frivillig! Det er altså ingen «lisens», selv om den sorteres slik av organisatoriske årsaker.

Henvendelser om forsikringen rettes til Idrettens Skadetelefon 98 70 20 33

Hilsen Lasse Arnesen

Generalsekretær NOF